DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 213BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ - I3 + 23. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu ders, ANSI C programlama dilini kullanarak temel programlama tekniklerini ve mantığını öğretmek üzere tasarlanmıştır.
Ders İçeriği Bilgisayar programlamada temel kavramlar/Sorunları biçimselleştirme ve adim-adim çözümleyerek algoritma geliştirme /işlem akış şemaları oluşturma/ Yapısal programlamaya giriş ve ANSI C programlama dilinin genel yapısı/ Kütüphane dosyaları, Kaynak dosyaları/ Temel veri tipleri Değişkenler, sabitler, İşaretçiler,referanslar/ matematiksel ve mantıksal operatörler/ Kontrol ve karar ifadeleri, döngüler/ diziler, katarlar, çok boyutlu diziler/ Fonksiyonlar/ Arama ve sıralama algoritmaları/ dosya işlemleri / Port işlemleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bir problemin çözümüne yönelik algoritma geliştirir.
2Bir çözüm algoritmasının akış diyagramını çizer.
3Dizileri, fonksiyonları, kontrol ifadelerini ve döngüleri kullanarak C dilinde etkin program yazar.
4Veri modeline ve yapısına göre formatlı ya da formatsız güvenli dosya yapıları oluşturur.
5Bir bilgisayarın paralel portunu, bir sistemi kontrol etmek üzere, programlar.
6Disiplinler arası bir problemi analiz eder ve sayısal çözümleme yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01335533111    
ÖK 02335533111    
ÖK 03335533111    
ÖK 04345533111    
ÖK 05455533111    
ÖK 06555535131    
Ara Toplam212330301820686    
Katkı4455331110000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14570
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)166
Laboratuar14228
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


180


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Güz1SELAMİ KESLER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 213 Dersin Adı:  BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ - I
Saat (T+P) : 3 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT SELAMİ KESLER E-Mail:  skesler@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3034,
Ders Yeri TEF A0323, TEF A0415,
Amaç : Bu ders, ANSI C programlama dilini kullanarak temel programlama tekniklerini ve mantığını öğretmek üzere tasarlanmıştır.
İçerik : Bilgisayar programlamada temel kavramlar/Sorunları biçimselleştirme ve adim-adim çözümleyerek algoritma geliştirme /işlem akış şemaları oluşturma/ Yapısal programlamaya giriş ve ANSI C programlama dilinin genel yapısı/ Kütüphane dosyaları, Kaynak dosyaları/ Temel veri tipleri Değişkenler, sabitler, İşaretçiler,referanslar/ matematiksel ve mantıksal operatörler/ Kontrol ve karar ifadeleri, döngüler/ diziler, katarlar, çok boyutlu diziler/ Fonksiyonlar/ Arama ve sıralama algoritmaları/ dosya işlemleri / Port işlemleri
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 C/C++ programlamanın genel yapısı, Başlık ve kyanak dosyalar, değişkenler, veri tipleri, sabitler ve operatörler.
2 C/C++ programlamamda kontrol yapıları. if, if-else, for, while, do-while, switch-case
3 Fonksiyonlar, türleri ve ana programda fonksiyon kullanımı
4 İşaretçiler and referans değişkenler. Fonksiyon işaretçileri.
5 Diziler, katarlar ve matris işlemler.
6 Fonksiyonların farklı girdileri ve dönüş tipleri.
7 C++ programlamada Sınıf yapısı ve C programlamada yapı kullanımı. Veri koruma ve erişim yöntemleri. Arasınav değerlendirmesi
8 Sınıf üyeleri ve fonksiyonların sınıf içinde kullanımı.
9 This işaretçisi ve Fonksiyonlarda miras alma.
10 Arkadaş fonksiyonlar, yapıcı ve yıkıcı fonksiyonlar.
11 Dinamik Bellek Tahsisi
12 Fonksiyon ve operatörlerin aşaırı yüklenmesi
13 Ön işlemci direktifleri ve denetleyiciler.
14 C++ programlamada veri yapıları. Genel Sınav değerlendirmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1- S.Kesler, Bilgisayar Programalama Dili-1 Ders Notu, 2009Türkçe
2- M.Uysal, C Programlama, Beta Yayıncılık,2008Türkçe
1- R.Çölkesen, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Papatya YayıncılıkTürkçe
F.Vatansever, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seckin Yayıncılık,2010Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları