DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 449DERLEYİCİ TASARIMI3 + 07. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrenci 1. Derleyici ve derleyiciyi oluşturan temel yapıları açıklayabilir. 2. Sonlu otomata (finite automata) ve geleneksel (regular) ifadelere ait algoritmaları geliştirebilir. 3. Dil bilgisi (gramer) ve sözdizimi (syntax) analizlerini gerçekleştirebilir. 4. Ayrıştırma (parsing) tekniklerine ve temel programlama dil yapılarına ait algoritmaları geliştirebilir. 5. Kod üretimi, eniyileme, hata ayıklama, sembol tablo yönetimi ve bellek yönetim algoritmalarını gerçekleştirebilir.
Ders İçeriği Derleyici, derleyici çeşitleri, derleme, anlamsal analiz, (lexical analysis) ve ilişki özellikleri. Sonlu otomata kavramı, düzensiz sonlu otomata (Non-deterministic finite automata, NFA), NFA’ların DFA’lara (Deterministic finite automata) dönüşümü, enküçükleme (minimisation) ve eniyileme algoritmaları, sonlu otomata örnek yapıları, geleneksel kümeler ve ifadeleri, otomata eşdeğerleri. İçerikten bağımsız dil bilgisi (context-free grammer) ve sözdizimi analizi, (syntax analysis), geleneksel dil bilgisi, sağ ve sol doğrusal dil bilgisi. Üstten alta ayrıştırma (top-down parsing), alttan üste ayrıştırma (bottom-up parsing), LR ayrıştırma, sözdizimi yönelimli tanımlar ve çevirimler, çeşitli programlama dili yapıları, dizi gösterimi (notation) ve alt yordam çağrıları. Sembol tablosu yönetimi, doğrusal listeler, arama ağaçları, karmaşık tablolar, bellek yönetimi, hata ayıklama, hata düzeltme, kod eniyileme, döngü eniyileme, kod yönetimi, makine modeli ve gözetleme (peephole) eniyileme.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Derleyici ve derleyiciyi oluşturan temel yapıları açıklar.
2Sonlu otomata (finite automata) ve geleneksel (regular) ifadelere ait algoritmaları geliştirir.
3Dil bilgisi (gramer) ve sözdizimi (syntax) analizlerini gerçekleştirir.
4Ayrıştırma (parsing) tekniklerine ve temel programlama dil yapılarına ait algoritmaları geliştirir.
5Kod üretimi, eniyileme, hata ayıklama, sembol tablo yönetimi ve bellek yönetim algoritmalarını gerçekleştirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 0155      34   
ÖK 0255555   3443 
ÖK 0355555   3443 
ÖK 04555555  3443 
ÖK 055555555 3453 
Ara Toplam2525202020105 15201712 
Katkı5544421034320

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13226
Ödevler2510
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)166
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)166
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


90


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları