DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 442VERİ İLETİŞİMİ2 + 06. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrenci; 1. Standart sayısal kodları tanımlar 2. Gürültü ve diğer veri bozucu etkenleri sıralar 3. Kodlama ve hata kontrol tekniklerinin matematiksel çözümünü yapabilir 4. Hata önleme ve düzeltme tekniklerini ve kullanılacağı durumları belirleyebilir 5. Bilgisayarlar arası iletişiminde kullanılan sistemleri açıklar 6. Eşzamanlı ve eşzamansız seri haberleşme ilkelerini açıklar.
Ders İçeriği Standart sayısal kodlar, Gürültü ve diğer veri bozucu etkenler, Kodlama ve hata kontrol teknikleri, Hata önleme ve düzeltme teknikleri, Bilgisayarlar arası iletişim, Seri haberleşme: eşzamanlı ve eşzamansız, Analog taşıma sistemleri, Sayısal taşıma sistemleri, Senkron iletim protokolleri, ISDN, ADSL, ATM.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
11: Veri İletişiminde TCP/IP kavramını öğrenir..
22: OSI Referans modelini öğrenir
33: Şebekelerde eşzamanlı ve eş zamansız veri iletişmini öğrenir
44: Takım çalışması ile bir şebekedeki problemi çözebilir.
55: Bilgisayar donanımlarından Ethernet, modem, kablosuz modem vb. parçaları öğrenir
66. Uluslar arası verilere erişimde host, domain, IP, ping, telnet v.b. kavramları bilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 015555444443353
ÖK 025555225442333
ÖK 035555552444444
ÖK 042455442445455
ÖK 055555544444444
ÖK 065555444445444
Ara Toplam27293030242321242423222523
Katkı5555444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)16232
Ödevler7642
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)188
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


90


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1ARMAĞAN BOZKURT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 442 Dersin Adı:  VERİ İLETİŞİMİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARMAĞAN BOZKURT E-Mail:  armbozkurt@pau.edu.tr, İç Hat:  296 4175,
Ders Yeri TEK A0201,
Amaç : Öğrenci; 1. Standart sayısal kodları tanımlar 2. Gürültü ve diğer veri bozucu etkenleri sıralar 3. Kodlama ve hata kontrol tekniklerinin matematiksel çözümünü yapabilir 4. Hata önleme ve düzeltme tekniklerini ve kullanılacağı durumları belirleyebilir 5. Bilgisayarlar arası iletişiminde kullanılan sistemleri açıklar 6. Eşzamanlı ve eşzamansız seri haberleşme ilkelerini açıklar.
İçerik : Standart sayısal kodlar, Gürültü ve diğer veri bozucu etkenler, Kodlama ve hata kontrol teknikleri, Hata önleme ve düzeltme teknikleri, Bilgisayarlar arası iletişim, Seri haberleşme: eşzamanlı ve eşzamansız, Analog taşıma sistemleri, Sayısal taşıma sistemleri, Senkron iletim protokolleri, ISDN, ADSL, ATM.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Veri İletişimine Giriş ve Temel Kavramlar
2 Ağ Modeli (OSI, TCP/IP)
3 Sinyaller, Zaman ve Frekans Domeni Kavramları
4 İletim Bozulmaları, Kanal Kapasitesi
5 Kablolu- Kablosuz İletim Ortamları
6 Sayısal İletim (Sayısal-Sayısal)
7 Sayısal İletim (Analog-Sayısal)
8 Analog İletim (Sayısal-Analog)
9 İletişim Tekniği ve Hata Sezme Teknikleri (Parity, CRC)
10 İletişim Tekniği ve Hata Sezme Teknikleri (Parity, CRC)
11 Hata Düzeltme Teknikleri (Hamming Distance)
12 Arayüz Standartları (RS-232, RS-485)
13 Ağlarda Gecikme ve Akış Kontrolü (Idle RQ)
14 Selective Repeat ve Go Back N Mekanizmaları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Bilgisayar Ağları-Dr.Demir ÖNER-Papatya YayıncılıkTürkçe
Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri-Dr.Rifat ÇÖLKESEN-Prof.Dr.Bülent ÖRENCİK-Papatya YayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU