DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ELO 219UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER2 + 03. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Diferansiyel denklem tanımını, birinci ve ikinci dereceden diferansiyel denklemleri, bunların çözüm tekniklerini ve elektrik devrelerin çözümünde diferansiyel denklem uygulamalarını yapabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Ders İçeriği Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler (değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, doğrusal diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemleri) ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Değişkenlerin değişimi metodu. Elektriksel devrelerin diferansiyel denklem yapıları ve çözümleri, paket program (Matlab, mathematica, Maple vb.) kulanarak sembolik ve sayısal çözümler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mühendislik açısından diferansiyel denklemlerin önemini kavrar
2Diferansiyel denklemleri tanımlar ve çözüm yöntemlerini kullanır.
3Birinci mertebeden diferansiyel denklemleri çözer.
4İkinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri çözer .
5Sınır şartları ile diferansiyel denklemleri çözer .
6Laplace dönüşümü yardımıyla diferansiyel denklem çözer

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 013 3          
ÖK 025 4 5 55     
ÖK 033 3          
ÖK 043 3 5  5     
ÖK 053 3          
ÖK 065 5 5  5     
Ara Toplam22 21 15 515     
Katkı4040301300000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler6212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


90


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2009-2010 Güz2MEHMET TEKKOYUN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ELO 219 Dersin Adı:  UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2009-2010 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat:  296 3616,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Diferansiyel denklem tanımını, birinci ve ikinci dereceden diferansiyel denklemleri, bunların çözüm tekniklerini ve elektrik devrelerin çözümünde diferansiyel denklem uygulamalarını yapabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
İçerik : Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler (değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, doğrusal diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemleri) ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Değişkenlerin değişimi metodu. Elektriksel devrelerin diferansiyel denklem yapıları ve çözümleri, paket program (Matlab, mathematica, Maple vb.) kulanarak sembolik ve sayısal çözümler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Diferansiyel Denklemler ve Çözümleri
2 Birinci Mertebe ve Birinci Dereceden Adi Diferansiyel Denklemler
3 Tam Diferansiyel Denklem
4 Bernoulli Denklemi
5 Riccati Denklemi
6 Clairaut Denklemi
7 Birinci Mertebe ve Yüksek Dereceden Diferansiyel Denklemler
8 Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları
9 Arasınav
10 Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler
11 Belirsiz Katsayılar Metodu
12 Operator Metodu
13 Yüksek Mertebeden Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler
14 Matlab ile Diferansiyel Denklem Çözme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları