DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SOS 209İSTATİSTİK - I2 + 03. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sosyal bilimler alanındaki bilimsel çalışmaların önem kazandığı gerçekliğinden yola çıkarak sosyolojik araştırmalarda istatistiki yöntemlerin nasıl kullanılacağına dair bilgi vermek, bir araştırma konusunun sayısal verilerinin yorumlanmasını, toplanan verilerin tasnif edilmesine yönelik işlemlerin uygulanmasını, betimsel işlemlerin yanı sıra iki değişkenli ilişki hakkında basit korelasyon tekniklerinin kullanılmasını sağlamak. .
Ders İçeriği Verilerin sınıflanması, gruplanması, frekans dağılımlarının oluşturulması ve grafiklerle ifade edilmesi Temel dağılım (vasat) ölçüleri: ortalama, medyan, mod ve yüzdelik noktalar. Temel değişim ölçüleri: ortalama sapma, standart sapma, çeyrek sapma, kayma, sivrilme İki değişkenin ilişkisi: basit korelasyon, Spearman katsayısı, anlamlılık testi. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1istatistik tekniği hakkında bilgi edinir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 013    3   3   
Ara Toplam3    3   3   
Katkı3000030003000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)6742
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


90


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Güz1ZEKİ KASAP

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SOS 209 Dersin Adı:  İSTATİSTİK - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Sosyal bilimler alanındaki bilimsel çalışmaların önem kazandığı gerçekliğinden yola çıkarak sosyolojik araştırmalarda istatistiki yöntemlerin nasıl kullanılacağına dair bilgi vermek, bir araştırma konusunun sayısal verilerinin yorumlanmasını, toplanan verilerin tasnif edilmesine yönelik işlemlerin uygulanmasını, betimsel işlemlerin yanı sıra iki değişkenli ilişki hakkında basit korelasyon tekniklerinin kullanılmasını sağlamak. .
İçerik : Verilerin sınıflanması, gruplanması, frekans dağılımlarının oluşturulması ve grafiklerle ifade edilmesi Temel dağılım (vasat) ölçüleri: ortalama, medyan, mod ve yüzdelik noktalar. Temel değişim ölçüleri: ortalama sapma, standart sapma, çeyrek sapma, kayma, sivrilme İki değişkenin ilişkisi: basit korelasyon, Spearman katsayısı, anlamlılık testi. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İstatistiğin Temel Kavramları, Veri toplama
2 Verilerin işlenmesi ,Sınıflama ve Gruplama, Seriler ve Grafikler
3 Ortalamalar
4 Değişkenlik
5 Bölünme Şekli
6 Oranlar
7 Olasılık Teorisi
8 Vize
9 Binom Dağılımı
10 Hipergeometrik Dağılımı
11 Poisson Dağılımı
12 Dağılımların Uygulamaları
13 Normal Dağılım ve Standart Normal Dağılım
14 Normal Dağılımın Uygulamaları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Uygulamalı İstatistik I,Ö.Serper Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları