DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GSM 101MÜZİK - I2 + 01. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Üniversitemize gelen öğrencilerimize akademik yaşantılarına etkisi olacak olan kredili ve seçmeli bir ders alırken aynı zamanda müzikle ilgili temel kavram ve bilgileri de öğretmek. Sanat zevki oluşmuş, sosyal, kişilikli, değerlerine sahip çıkan, dünya ile bütünleşmiş, insan ilişkileri kuvvetli, ince ruhlu, saygın ve duygulu bir fert olarak topluma kazandırmak, Pamukkale Üniversitesinin sosyal, eğitsel ve kültürel etkinliklerine katkıda bulunarak öğrencileri monoton ders trafiğinden çekerek başka alanlarda da kendilerini yetiştirme fırsatı vermek bu dersin diğer bir amacıdır.
Ders İçeriği Müzik nedir? Müzik sanatının insan yaşamı üzerindeki etkileri. Nota, porte, anahtar, ses, frekans gibi temel müzik teorisi bilgileri. Sesli ve sessiz süreler. Notanın tarihçesi. Bale, Opera, Orotoryo, Lied, Senfoni ve Konçerto gibi Batı müziği türleri. İnsan sesleri bölümleri, ses sağlığı ve sesin korunması. Ses tellerinin yapısı.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Müziğin temel bileşenlerini ve temel bilgilerini kavrar.
2Nota bilgilerini ve çalgı öğretimini kazanır.
3Müzikte ritm ve aralık kavramını anlar.
4Şarkı dağarcığı oluşturur.
5Türkiye ve dünyada müzik tür ve biçimlerini tanır.
6Eğitimde müziğin rolünü, geleneksel ve çağdaş müziği öğrenir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01     3       
ÖK 02       3     
ÖK 03       3     
ÖK 04       3     
ÖK 05       3     
ÖK 06       3     
Ara Toplam     3 15     
Katkı0000010300000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)111
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


30


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2009-2010 Güz20MEHMET HULUSİ ŞİMŞEK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GSM 101 Dersin Adı:  MÜZİK - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 20   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2009-2010 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHMET HULUSİ ŞİMŞEK E-Mail:  mhsimsek@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1350,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Üniversitemize gelen öğrencilerimize akademik yaşantılarına etkisi olacak olan kredili ve seçmeli bir ders alırken aynı zamanda müzikle ilgili temel kavram ve bilgileri de öğretmek. Sanat zevki oluşmuş, sosyal, kişilikli, değerlerine sahip çıkan, dünya ile bütünleşmiş, insan ilişkileri kuvvetli, ince ruhlu, saygın ve duygulu bir fert olarak topluma kazandırmak, Pamukkale Üniversitesinin sosyal, eğitsel ve kültürel etkinliklerine katkıda bulunarak öğrencileri monoton ders trafiğinden çekerek başka alanlarda da kendilerini yetiştirme fırsatı vermek bu dersin diğer bir amacıdır.
İçerik : Müzik nedir? Müzik sanatının insan yaşamı üzerindeki etkileri. Nota, porte, anahtar, ses, frekans gibi temel müzik teorisi bilgileri. Sesli ve sessiz süreler. Notanın tarihçesi. Bale, Opera, Orotoryo, Lied, Senfoni ve Konçerto gibi Batı müziği türleri. İnsan sesleri bölümleri, ses sağlığı ve sesin korunması. Ses tellerinin yapısı.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 MÜZİK NEDİR?
2 MÜZİK SANATININ TARİHÇESİ
3 TEMEL MÜZİK TEORİSİ(Porte,nota,vb.nedir.)
4 TEMEL MÜZİK TEORİSİ(Ses nedir?)
5 SESİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
6 SES TELLERİNİN YAPISI
7 SES SAĞLIĞI
8 SESİN KORUNMASI
9 SESİN KULLANILMASI VE KULLANIM TEKNİKLERİ
10 İNSAN SESLERİ BÖLÜMLERİ
11 NOTA YAZISI TARİHÇESİ
12 SESSİZ SÜRELER.ARALIK VE NOTA BİLGİSİ
13 BATI MÜZİĞİ TARİHÇESİ
14 BATI MÜZİĞİ TÜRLERİ
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları