DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
GSR 101RESİM - I2 + 01. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sanat ve sanat kuramlarını öğrenme. Resim, grafik tasarım, heykel, fotoğraf gibi görsel sanat disiplinlerini tanıma. Geçmişten günümüze sanatçıları ve sanat eserlerini inceleyerek görsel kültür kavramını anlama ve değerlendirme. Temel tasarım öğeleri ve ilkelerini kavrama. Çeşitli biçimlendirme tekniklerini uygulama. Estetik kavramı ve sanatsal yaratıcılığı anlama. İmgesel kompozisyon oluşturma. Yakın çevremizdeki sanat etkinliklerini izleme ve sanat eleştirisi yapma becerisi geliştirme.
Ders İçeriği Resim I – II dersleri, genel olarak günümüzdeki algı odaklı sınıflandırmaya göre görsel sanatlar öğretim süreçlerini kapsar. Sanatın anlamı, kapsamı, kuramları, sanatsal yaratıcılık, görsel tasarlama (biçimlendirme) yöntem ve teknikleri. Kurgu ve imgesel görseller (resimler). Dönemsel özelliklerine göre sanatçılar, sanat eserleri. Sanat etkinliklerini izleme ve sanat eleştirisi süreci. Estetik bilgisi, sanata yönelik sosyal algı ve görsel kültür kavramı.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sanatın anlamını açıklar. Sanatçı, eser, izleyici arasındaki ilişkiyi kavrar.
2Estetik ve sanat kuramlarını açıklar
3Sanatsal yaratıcılığı ayırt eder.
4Sanat tarihinden yararlanır, geçmişte yapılmış eserlere değer verir.
5Sanatın toplumsal boyutu ve görsel kültür kavramını bilir.
6Çevresindeki sanat etkinliklerine karşı duyarlı davranır ve takip eder.
7Sanat eleştirisinin aşamalarını kavrar ve eleştiri metni oluşturur.
8Temel tasarım elemanlarını ve kompozisyon oluşturma ilkelerini kavrar.
9Farklı sanatsal biçimlendirme yöntem ve tekniklerini kullanır.
10İmgesel kompozisyonlar oluşturur.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 011            
ÖK 021            
Ara Toplam2            
Katkı0000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)111
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


30


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2009-2010 Güz20ZEYNEP ÇİĞDEM ÇENGEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  GSR 101 Dersin Adı:  RESİM - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 20   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2009-2010 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Sanat ve sanat kuramlarını öğrenme. Resim, grafik tasarım, heykel, fotoğraf gibi görsel sanat disiplinlerini tanıma. Geçmişten günümüze sanatçıları ve sanat eserlerini inceleyerek görsel kültür kavramını anlama ve değerlendirme. Temel tasarım öğeleri ve ilkelerini kavrama. Çeşitli biçimlendirme tekniklerini uygulama. Estetik kavramı ve sanatsal yaratıcılığı anlama. İmgesel kompozisyon oluşturma. Yakın çevremizdeki sanat etkinliklerini izleme ve sanat eleştirisi yapma becerisi geliştirme.
İçerik : Resim I – II dersleri, genel olarak günümüzdeki algı odaklı sınıflandırmaya göre görsel sanatlar öğretim süreçlerini kapsar. Sanatın anlamı, kapsamı, kuramları, sanatsal yaratıcılık, görsel tasarlama (biçimlendirme) yöntem ve teknikleri. Kurgu ve imgesel görseller (resimler). Dönemsel özelliklerine göre sanatçılar, sanat eserleri. Sanat etkinliklerini izleme ve sanat eleştirisi süreci. Estetik bilgisi, sanata yönelik sosyal algı ve görsel kültür kavramı.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğrencilerin Resim Dersine İlgilerinin Başlangıcının Sorulması, Daha Önce Uyguladıkları Teknikler,
2 Uygulama ve Teorik Bilgi Edinmek İstedikleri Resim Türleri,
3 Ülkemizde ve Dünyada Resimin Önemi ve Yeri,
4 Resimde Kullanılan Sanat Terimleri,
5 Resim Tekniklerinde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Adları, Kullanım Alanları,
6 Çalışma Şekillerine Göre Resim. 1-Modelden Resim,
7 2-Bellek Resmi,
8 3-İmgesel Resim, Modelden Karakalem Figür Çizimi,
9 Bellekten Karakalem Resim Çizimi, Aslında Var Olabilecek Bellek Resimleri,
10 ARA SINAV
11 İç Dünyayı Yansıtan Fantastik Çizimler, Rüya,hayal gibi gerçek üstü konuların işlenmesi,
12 Konulara Göre Resimler 1-Portre 6-Şematik Resim 2-Figür 7-Reklam Resimleri,
13 3-Natürmort 8-Teknik Resim 4-Enteriyör 9-Dekoratif Resim,
14 5-Peyzaj 10-Soyut Resim,
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU