DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 402REHBERLİK3 + 08. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Farklı kademelerdeki okullarda sunulabilecek rehberlik hizmetleri için gerekli alan bilgisi ve becerilerini kazandırmaya yöneliktir.
Ders İçeriği Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Okullardaki psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin anlayış geliştirme
2PDR hizmetlerinin içeriği, kapsamı ve hizmetin doğasını anlama
3Psikolojik danışman ve sınıf rehber öğretmenin rol ve işlerini anlama
4PDR hizmetlerine ilişkin olumlu tutum geliştirme
5İnsana ve insan doğasına insancıl açıdan bakabilme
6Kendilerine yönelik kişisel, eğitsel ve mesleki gelişme alanlarında farkındalık kazanmaları ve PDR hizmetleri için sürekli gelişme sağlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01     3   2  3
ÖK 02     4   2  2
ÖK 03     2 2 3   
ÖK 04       3     
ÖK 06     2   3   
Ara Toplam     11 5 10  5
Katkı0000020102001

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler31442
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


150


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Bahar2ŞENOL OKAY

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 402 Dersin Adı:  REHBERLİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri TEF A0322,
Amaç : Farklı kademelerdeki okullarda sunulabilecek rehberlik hizmetleri için gerekli alan bilgisi ve becerilerini kazandırmaya yöneliktir.
İçerik : Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Çağdaş eğitim sisteminde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik
2 Çağdaş eğitim sisteminde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik
3 Rehberliğin başlıca türleri
4 Rehberliğin başlıca türleri
5 Okullarda rehberlik hizmet alanları-birimleri
6 Okullarda rehberlik hizmet alanları-birimleri
7 Eğitsel ve mesleki rehberlik
8 Eğitsel ve mesleki rehberlik
9 Vize
10 Kişisel rehberlik
11 Kişisel rehberlik
12 Birey tanıma teknikleri
13 Birey tanıma teknikleri
14 rehberlikte örgüt ve personel
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları