DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 455WEB TASARIMI3 + 07. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrenci; 1. Temel Internet ve web teknolojileri ile ilgili bilgileri açıklayabilir. 2. Grafiksel nesnelerin tasarımı için uygun programların seçimini yapabilir. 3. Web sayfası ile ilgili taslak doküman ve görsel öğeleri hazırlayabilir. 4. Web editörü yardımıyla HTML, XML kodu yazabilir 5. Web sayfası yayınlanması için alan ve isim seçimini yapabilir. 6. Web sayfasının web ortamına yüklenmesi ve güncellenmesini yapabilir. .
Ders İçeriği Internet, İntranet, Internet hizmetleri ve protokolleri (FTP, e-posta, Telnet, WWW, SMTP, POP3, TCP/IP, http, vb.) kavramları. Resim, grafik, animasyon, ses, görüntü geliştirme yazılımları. Web sayfasının hiyerarşik organizasyonu, biçimi, sayfa geçişleri, hedef kitle, kapsam, nitelik, renk uyumu, yerleşim, etkileşim, doküman hazırlığı, hareketli yazı ve resimler. Web editörü, çerçeveler, tablolar, listeler, formlar, görsel öğelerin yerleşimi, Script ve applet yerleşimi, bağlantılar, yazı ve çizgi türleri, butonlar ve menüler. Web alanı seçimi; alan adı, niteliği, kapasitesi, Internet servis sağlayıcıları, veri tabanı ve web programlama desteği, e-posta limiti ve maliyeti. Dosya aktarım protokol(FTP) ve yazılımları, Internet servis sağlayıcı bağlantısı, web sayfası yükleme ve güncelleme.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel internet ve web kavramlarını açıklar.
2Grafiksel nesne tasarımı için program seçimini yapar.
3Web sayfası ile ilgili taslak doküman ve görsel bileşenler hazırlar.
4Web editörü yardımıyla HTML, XML kodu yazar.
5CSS ve javascript kodlarını kullanır.
6Web sayfası yayınlanması için alan ve isim seçimini, sayfanın web sunucusuna yüklemesini ve güncellemesini yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 015            
ÖK 0255           
ÖK 03  4 5   3    
ÖK 04  4 5   33   
ÖK 05  4 4   33   
ÖK 065            
Ara Toplam15512 14   96   
Katkı3120200021000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler11212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


90


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Güz1ARMAĞAN BOZKURT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 455 Dersin Adı:  WEB TASARIMI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARMAĞAN BOZKURT E-Mail:  armbozkurt@pau.edu.tr, İç Hat:  296 4175,
Ders Yeri TEK A0123,
Amaç : Öğrenci; 1. Temel Internet ve web teknolojileri ile ilgili bilgileri açıklayabilir. 2. Grafiksel nesnelerin tasarımı için uygun programların seçimini yapabilir. 3. Web sayfası ile ilgili taslak doküman ve görsel öğeleri hazırlayabilir. 4. Web editörü yardımıyla HTML, XML kodu yazabilir 5. Web sayfası yayınlanması için alan ve isim seçimini yapabilir. 6. Web sayfasının web ortamına yüklenmesi ve güncellenmesini yapabilir. .
İçerik : Internet, İntranet, Internet hizmetleri ve protokolleri (FTP, e-posta, Telnet, WWW, SMTP, POP3, TCP/IP, http, vb.) kavramları. Resim, grafik, animasyon, ses, görüntü geliştirme yazılımları. Web sayfasının hiyerarşik organizasyonu, biçimi, sayfa geçişleri, hedef kitle, kapsam, nitelik, renk uyumu, yerleşim, etkileşim, doküman hazırlığı, hareketli yazı ve resimler. Web editörü, çerçeveler, tablolar, listeler, formlar, görsel öğelerin yerleşimi, Script ve applet yerleşimi, bağlantılar, yazı ve çizgi türleri, butonlar ve menüler. Web alanı seçimi; alan adı, niteliği, kapasitesi, Internet servis sağlayıcıları, veri tabanı ve web programlama desteği, e-posta limiti ve maliyeti. Dosya aktarım protokol(FTP) ve yazılımları, Internet servis sağlayıcı bağlantısı, web sayfası yükleme ve güncelleme.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İnternet ve temel kavramlar.
2 Resim, grafik, animasyon, ses, görüntü geliştirme yazılımları.
3 Web sayfasının hiyerarşik organizasyonu.
4 Metin biçimlendirme.
5 Listeler.
6 Tablolar.
7 Linkler.
8 Çerçeveler.
9 Meta etiketleri.
10 Ses ve film dosyası bağlantıları.
11 Formlar.
12 Javascript.
13 CSS.
14 Sunucu seçimi ve sunucuya yükleme işlemleri.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Web Tasarım Dersleri Proje SayfasıTürkçe
www.w3schools.comEnglish
www.tizag.comEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları