DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 322MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI2 + 26. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrenci; 1. Mikrodenetleyici sistem tasarım yöntem ve ölçütlerini kavrayabilir. 2. Mikrodenetleyici mimarileri arasındaki farkları kavrayabilir. 3. Mikrodenetleyicileri bir programlama dili ile benzetime tabi tutabilir. 4. Tasarlanan sistemi çevre birimleri ile birlikte benzetime tabi tutabilir. 5. Sistemin benzetim ortamlarında hata ayıklamasını ve analizini yapabilir.
Ders İçeriği Mikroişlemci ve mikrodenetleyici kavramları, 4-bit, 8-bit, 32-bit mikrodenetleyiciler, mikrodenetleyiciler için geliştirme ortamları ve dilleri, mikrodenetleyici üreticileri, teknolojik eğilimler ve gelişmeler. Mikrodenetleyici mimarileri (Harvard-Von Neuman, ARM, RISC, CISC, DSP vb.) mimariler arasındaki farklar, kullanım alanları, geliştirme araçları avantaj ve dezavantajları. Mikrodenetleyici geliştirme ortamı tanıtımı, proje oluşturma ve assembly dili ile kod yazma, program derleme, benzetime tabi tutma. Sistemi bir benzetim ortamında çizme, sistemin program kodunu yükleme, sistemi benzetime tabi tutma. Program geliştirme ve sistem benzetimi basamaklarında ortaya çıkan hataları bulma ve düzeltme yöntemleri, analiz yöntemleri, durak noktaları (breakpoint), adım adım çalıştırma.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mikrodenetleyici sistem tasarım yöntem ve ölçütlerini kavrar.
2Mikrodenetleyici mimarileri arasındaki farkları kavrar.
3Mikrodenetleyicileri bir programlama dili ile benzetime tabi tutar.
4Tasarlanan sistemi çevre birimleri ile birlikte benzetime tabi tutar.
5Sistemin benzetim ortamlarında hata ayıklamasını ve analizini yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 015 543   55   
ÖK 025 54    555  
ÖK 03555555  455  
ÖK 04555555  455  
ÖK 05555555  455  
Ara Toplam251525231815  222520  
Katkı5355430045400

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler4416
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Laboratuar14228
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


180


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1ARMAĞAN BOZKURT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 322 Dersin Adı:  MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARMAĞAN BOZKURT E-Mail:  armbozkurt@pau.edu.tr, İç Hat:  296 4175,
Ders Yeri TEK A0201,
Amaç : Öğrenci; 1. Mikrodenetleyici sistem tasarım yöntem ve ölçütlerini kavrayabilir. 2. Mikrodenetleyici mimarileri arasındaki farkları kavrayabilir. 3. Mikrodenetleyicileri bir programlama dili ile benzetime tabi tutabilir. 4. Tasarlanan sistemi çevre birimleri ile birlikte benzetime tabi tutabilir. 5. Sistemin benzetim ortamlarında hata ayıklamasını ve analizini yapabilir.
İçerik : Mikroişlemci ve mikrodenetleyici kavramları, 4-bit, 8-bit, 32-bit mikrodenetleyiciler, mikrodenetleyiciler için geliştirme ortamları ve dilleri, mikrodenetleyici üreticileri, teknolojik eğilimler ve gelişmeler. Mikrodenetleyici mimarileri (Harvard-Von Neuman, ARM, RISC, CISC, DSP vb.) mimariler arasındaki farklar, kullanım alanları, geliştirme araçları avantaj ve dezavantajları. Mikrodenetleyici geliştirme ortamı tanıtımı, proje oluşturma ve assembly dili ile kod yazma, program derleme, benzetime tabi tutma. Sistemi bir benzetim ortamında çizme, sistemin program kodunu yükleme, sistemi benzetime tabi tutma. Program geliştirme ve sistem benzetimi basamaklarında ortaya çıkan hataları bulma ve düzeltme yöntemleri, analiz yöntemleri, durak noktaları (breakpoint), adım adım çalıştırma.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Mikdenetleyicilere Giriş
2 PIC16F64 ve özellikleri
3 PIC assembly
4 Veri transfer ve karar verme işlemleri
5 Döngüler
6 Zaman Geciktirme işlemleri
7 Alt Programlar
8 Bit kaydırma ve Mantıksal İşlem Komutları
9 Aritmetik işlemler
10 Çevrim Tabloları
11 Kesmeler
12 Donanım Sayıcıları/Zamanlayıcıları
13 D/A ve A/D dönüştürme işlemleri
14 EEPROM işlemleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Microdenetleyiciler ve PIC Programlama, Altaş YayıncılıkTürkçe
Interfacing PIC Micmicrocontrollers, ElsevierEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları