DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 304ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I2 + 26. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğretmen adaylarının öğretim, yöntem ve teknik ve stratejilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak.
Ders İçeriği Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, öğrenme – öğretme yaklaşımları, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Alana özgü temel kavramları açıklar
2Alanının yasal dayanaklarını açıklar
3İlgili programın genel amaçlarını özetler
4İlgili öğretim programını inceler (amaç, kazanım, tema, etkinlik vb.)
5Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerini değerlendirir
6Öğretimde kullanılan araç-gereç ve materyalleri tanır
7Öğretiminde kullanılan strateji, yaklaşım, yöntem ve teknikleri açıklar
8İşbirliğine dayalı çalışmanın öneminin farkında olur
9Alanıyla ilgili bir konuda plan yapar ve uygular
10Öğrenme ve öğretme etkinliklerine katılmaktan zevk alır
11Özel öğretim yöntemleri dersinin öneminin farkında olur

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 02            4
ÖK 03         2   
ÖK 04       3     
ÖK 05          2  
ÖK 06      2  3   
ÖK 07     23  3   
ÖK 08     3   2   
ÖK 09   432       
ÖK 10      3      
ÖK 11          3 2
Ara Toplam   43783 105 6
Katkı0000011001001

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler2612
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)111
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)111
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)4624
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


150


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar4GÜLSÜM ÇATALBAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 304 Dersin Adı:  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 4   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜLSÜM ÇATALBAŞ E-Mail:  catalbas@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1060,
Ders Yeri EGT A0132-10,
Amaç : Öğretmen adaylarının öğretim, yöntem ve teknik ve stratejilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak.
İçerik : Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, öğrenme – öğretme yaklaşımları, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Fen bilimlerine ilişkin temel kavramlar
2 Fen öğretiminin genel amaçları
3 fen okur yazarlığı
4 Fen bilimleri dersi öğretim programının genel amaçları ve kazanımları
5 Fen bilimleri dersi öğretim programında içerik
6 Fen bilimlerinde kullanılan öğretim yaklaşımları ve uygulamaları
7 Fen Bilimlerinde öğretim stratejileri ve uygulamaları
8 Fen Bilimlerinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, etkinlik uygulamaları
9 Ara Sınav
10 Fen Bilimlerinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, etkinlik uygulamaları
11 Fen Bilimlerinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, etkinlik uygulamaları
12 Fen bilimleri öğretiminde araç gereç ve materyaller
13 Ders, çalışma ve öğrenci çalışma kitaplarının incelenmesi
14 Ölçme ve Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Demirel, Ö. (2008). Öğretme sanatı öğretim ilke ve yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık Türkçe
Doğanay, A. (Editör). (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Türkçe
Sönmez, V. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı YayıncılıkTürkçe
Akgün, Ş. Fen Bilgisi Öğretimi, PegemA yayıncılıkTürkçe
Anagün,Ş.S. (2014) Fen Bilimleri Öğretimi, Anı yayıncılıkTürkçe
Selçuk, Z. Çoklu Zeka uygulamaları , Nobel yayıncılıkTürkçe
Atasoy, B. (2004), Fen Öğrenimi ve Öğretim,, Asil yayınlarıTürkçe
Çepni, S. (2205) Fen ve Teknoloji Öğretimi, PegemA YayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları