DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 302SINIF YÖNETİMİ2 + 26. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu ders öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilere sahip olmasını amaçlar. Yapılandırmacılık ders içeriğinin tasarlanmasında anahtar değişkendir. Bu ders boyunca öğrenciler sınıf yönetimine ilişkin kişisel yaklaşımlarını geliştirecekleri model ve stratejileri araştıracaklardır. Sınıf yönetimi kuramsal ve alandaki araştırmalara bağlı olarak tanımlanacaktır. Ayrıca sınıf yönetimi bir yapı, sistem, süreç, süreç, öğretim ve disiplin bağlamında incelenecektir. Kuramsal ve uygulamalar açısında sınıf yönetiminin incelenmesi süresince; öğrenciler, öğrenci gereksinmelerini karşılayacak bir sınıf çevresinin yönetilmesi ve sürdürülmesine ve olumlu öğrenci davranışlarının devamlı hale getirilmesine ilişkin bir bakış kazanacaklardır.
Ders İçeriği Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Okul ve sınıf yönetimine ilişkin temel kavramları anlayabilmek.
2Öğretimsel liderlik davranışlarını anlamayabilmek ve uygulayabilmek.
3Sınıfta olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmanın koşullarını kavrayabilmek.
4Motivasyon kuramlarını kavrayabilmek.
5Öğrencileri motive etme yollarını tartışabilemek ve uygulayabilmek.
6Sınıfta zaman yönetimini oluşturan temel boyutları açıklayabilmek.
7Sınıfta etkili iletişim süreci gerçekleştirmenin temel boyutlarını açıklayabilmek.
8Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını ve çözüm yollarını kavrayabilmek.
9Davranış yönetiminin tüm boyutlarını analiz edebilmek.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01   2         
ÖK 02       5     
ÖK 03     2 4 32  
ÖK 04     33      
ÖK 05     33      
ÖK 06       4     
ÖK 07         3   
ÖK 08          3  
ÖK 09        3    
Ara Toplam   2 8613365  
Katkı0000011101100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler2816
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)122
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)31030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


120


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Bahar1FATMA ÇOBANOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 302 Dersin Adı:  SINIF YÖNETİMİ
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FATMA ÇOBANOĞLU E-Mail:  fcobanoglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1074,
Ders Yeri TEF A0322,
Amaç : Bu ders öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilere sahip olmasını amaçlar. Yapılandırmacılık ders içeriğinin tasarlanmasında anahtar değişkendir. Bu ders boyunca öğrenciler sınıf yönetimine ilişkin kişisel yaklaşımlarını geliştirecekleri model ve stratejileri araştıracaklardır. Sınıf yönetimi kuramsal ve alandaki araştırmalara bağlı olarak tanımlanacaktır. Ayrıca sınıf yönetimi bir yapı, sistem, süreç, süreç, öğretim ve disiplin bağlamında incelenecektir. Kuramsal ve uygulamalar açısında sınıf yönetiminin incelenmesi süresince; öğrenciler, öğrenci gereksinmelerini karşılayacak bir sınıf çevresinin yönetilmesi ve sürdürülmesine ve olumlu öğrenci davranışlarının devamlı hale getirilmesine ilişkin bir bakış kazanacaklardır.
İçerik : Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin planlanması ve amaçların, konuların, işlenişin, değerlendirilmenin, kaynakların açıklanması, temel kavramlar
2 Sınıf yönetiminin temelleri, boyutları, modelleri
3 sınıf yönetimini etkileyen etkenler (aile, toplumsal norm ve değerler, beklentiler, öğrenci ve öğretmen özellikleri, medya)
4 sınıf yönetimini etkileyen etkenler (okul yönetimi, öğretmenin niteliği, sınıfın fiziksel özellikleri,öğretmenlerin örgütsel bağlılığı)
5 sınıfın fiziksel özellikleri (büyüklüğü, öğrenci sayısı, ısı, ışık, renk, gürültü, temizlik, oturma düzeni)
6 öğretimin yönetimi (planlama, güdüleme, değerlendirme, öğretim yöntemleri)
7 zaman yönetimi (önemi, modelleri)
8 ara sınav
9 öğretmen-öğrenci iletişimi (iletişim öğeleri, etkili dinleme, empati, iletişim engelleri)
10 sınıfın ilişki düzenini oluşturma (grup dinamiği, ilk günler, sınıf iklimi, demokratik ortam yaratma)
11 sınıfta güdüleme (güdüleme süreci, kuramları, güdüleme stratejileri)
12 disiplin oluşturma ve kural geliştirme (disiplin, disiplin sorunları, disiplin modelleri, sınıf kurallarının belirlenmesi)
13 sorun davranışların yönetimi (sorun davranışların önlenmesine yönelik yaklaşımlar)
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları