DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 301ÖĞRETİM TEK. VE MAT. GELİŞ.2 + 25. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; öğretim teknolojilerinin kavramsal ve kuramsal temellerine dayalı bir öğretim materyalini tasarlamak, geliştirmek ve değerlendirmektir.
Ders İçeriği Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim-öğretim ile ilgili temel kavramları kavrar
2Eğitim sürecinde eğitim teknolojisinin önemini/yararını açıklar
3İletişim sürecini açıklar
4 Öğretim programının ögeleri arasındaki dinamik ilişkileri açıklar
5 Alanıyla ilgili herhangi bir konuda ders planı hazırlar
6Çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini kavrar
7 Öğretim materyali hazırlama ilkelerini açıklar
8 Çeşitli öğretim materyalleri için taslak hazırlar
9Kendi alanında gerekli öğretim materyallerini geliştirir
10Kendi alanında gerekli öğretim teknolojilerini kullanır
11Çeşitli öğretim materyallerinin öğretime katkılarını takdir eder
12Öğrenme-öğretme etkinliklerine katılmaktan zevk alır
13Kendi alanında kullanabileceği değişik materyalleri araştırmaya isteklidir
14Öğrenme-öğretme sürecinde etkili iletişim kurmanın önemini takdir eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01       3     
ÖK 02     3       
ÖK 03           33
ÖK 04      3      
ÖK 05      35     
ÖK 06           4 
ÖK 07       3     
ÖK 08       3   4 
ÖK 09           4 
ÖK 10 5           
ÖK 11          3  
ÖK 12           34
ÖK 13        3    
ÖK 14          34 
Ara Toplam 5   36143 6227
Katkı0000000100021

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler4416
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)31030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


150


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Güz1GÜLSÜM ÇATALBAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 301 Dersin Adı:  ÖĞRETİM TEK. VE MAT. GELİŞ.
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜLSÜM ÇATALBAŞ E-Mail:  catalbas@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1060,
Ders Yeri TEF A0322,
Amaç : Bu dersin genel amacı; öğretim teknolojilerinin kavramsal ve kuramsal temellerine dayalı bir öğretim materyalini tasarlamak, geliştirmek ve değerlendirmektir.
İçerik : Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar
2 Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı
3 Okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi
4 Öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama
5 Öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (tepegöz saydamları, slaytlar)
6 Öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler)
7 Eğitim yazılımlarının incelenmesi
8 Çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi
9 İnternet ve uzaktan eğitim
10 İnternet ve uzaktan eğitim
11 Görsel tasarım ilkeleri
12 Görsel tasarım ilkeleri
13 Öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar
14 Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU