DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ELO 224MESLEK MATEMATİĞİ3 + 04. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Doğrusal sistemlerin çözümünde matris kullanımı, Laplace dönüşümü ve diferansiyel denklem çözümünde Laplace dönüşüm tekniği kullanımına ilişkin bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Ders İçeriği Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar.Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi.Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri.Matlabın kurulması, çalıştırılması, menülerinin ve demolarının tanıtılması. Çalışma ortamında değişken atama, sayı tanımlama, özel değişkenler, sabitler ve karakterler. Dizi tanımlama, çalışma ortamı değişkenlerinin saklanması ve yüklenmesi.Matlab’ta matris oluşturma, temel matris işlemleri (toplama, çıkarma, sabitle çarpma, tersini alma vb.). Basit grafikler oluşturma (grafik biçimlendirme), kopyalama, saklama, çıktı alma. Basit hesaplamalar yapma ve basit grafikler göstermek için Matlab’da m-dosyası oluşturma.Matlab’ta cebirsel denklem tanımlama ve çözümü. Diferansiyel denklemlerin zaman düzleminde ve frekans düzleminde çözümü. Konuyla ilgili sembolik çözüm uygulamaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Laplace ve ters Laplace dönüşüm metotlarının özelliklerini açıklar
2Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerini formüle eder
3Doğrusal devrelerin dönüşümünde Laplace dönüşüm tekniklerini kullanır
4Matlab’ın temel fonksiyonlarını açıklar
5Matlab’ta matris işlemlerini ve grafik çizimlerini kullanır
6Cebirsel , diferansiyel ve sembolik denklemleri çözer

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 013 3  1       
ÖK 023 4  3       
ÖK 033 5          
ÖK 04234344       
ÖK 0523433        
ÖK 064345         
Ara Toplam179241178       
Katkı3242110000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler4832
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


150


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Bahar1ZEKİ KASAP

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ELO 224 Dersin Adı:  MESLEK MATEMATİĞİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri TEF A0322,
Amaç : Doğrusal sistemlerin çözümünde matris kullanımı, Laplace dönüşümü ve diferansiyel denklem çözümünde Laplace dönüşüm tekniği kullanımına ilişkin bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
İçerik : Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar.Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi.Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri.Matlabın kurulması, çalıştırılması, menülerinin ve demolarının tanıtılması. Çalışma ortamında değişken atama, sayı tanımlama, özel değişkenler, sabitler ve karakterler. Dizi tanımlama, çalışma ortamı değişkenlerinin saklanması ve yüklenmesi.Matlab’ta matris oluşturma, temel matris işlemleri (toplama, çıkarma, sabitle çarpma, tersini alma vb.). Basit grafikler oluşturma (grafik biçimlendirme), kopyalama, saklama, çıktı alma. Basit hesaplamalar yapma ve basit grafikler göstermek için Matlab’da m-dosyası oluşturma.Matlab’ta cebirsel denklem tanımlama ve çözümü. Diferansiyel denklemlerin zaman düzleminde ve frekans düzleminde çözümü. Konuyla ilgili sembolik çözüm uygulamaları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bazı Özel Fonksiyonlar/ MathCad Arayüzünün Tanıtımı
2 Laplace Dönüşümünün Tanımı/Aritmetik ve yazım kurallarının açıklanması
3 Temel Laplace Dönüşüm Bazı Önemli Özellikleri/Hesap kağıdının formatlanması
4 Başlangıç-son değer teoremleri ve Laplace dönüşümü ile integral hesapları/2 Boyutlu Grafikler
5 Ters Laplace Dönüşümleri/Integral, türev, toplam ve limit gibi matematiksel işlemlerin yapılması
6 Birim basamak ve Dirac Delta fonksiyonları/Birimler
7 Parçalı fonksiyonların Laplace dönüşümleri/Denklem çözümleri
8 Laplace Dönüşümleri ile Sabit katsayılı adi diferansiyel denklemlerin çözümleri/Vektör ve matrisler
9 Laplace Dönüşümleri ile Sabit katsayılı adi diferansiyel denklemlerin çözümleri/Diferansiyel denklem çözümleri
10 Laplace Dönüşümleri ile Sabit katsayılı diferansiyel denklem sistemlerinin çözümleri/3 Boyutlu Grafikler
11 Fiziksel sistemlerden alınan örnek diferansiyel denklem çözümleri/Değişik Eğri ve yüzeyler
12 Fourier serilerine giriş/Veri Analizi
13 Cos ve Sin serileri/Derste yapılan hesapların yazılım ile çözülmesi I
14 L peryotlu Fourier serileri/Derste yapılan hesapların yazılım ile çözülmesi II
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Advanced Engineering Mathematics, Erwln KREYSZIG, JOHN WILEY & SONS, INC., 2006, Singapore, ISBNEnglish
Advanced Engineering Mathematics, Dean G. Duffy, CRC Press, 1998, New York, ISBNEnglish
İ. Çelik, Ş.Civelek, Dif. denk. ve uygulamaları IITürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları