DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 202ÖĞRETİMDE PLAN VE DEĞERLEN.3 + 24. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğretimi planlama ve değerlendirme dersinin en genel amacı, planlı bir eğitim kurumunda görev yapacak olan öğrencileri, öğretimi etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmenin temel şartı olan öğretimi planlama ve değerlendirme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Bu becerileri kazanabilmek için öğrencilerin öğrenmesi gereken temel kavramlar, yapması gereken temel işlemleri, göz önünde bulundurması gereken bazı ölçütler ve kurallar bulunmaktadır. Bir bütün olarak bu kavram, ilke, kural ve ölçütler bilgisini öğretmen adaylarına kazandırarak bu işlemleri yapmayı bir beceri haline dönüştürmek amaçlanmıştır.
Ders İçeriği Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, ünite esaslı yıllık plan ve ders planlarının geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri ve not verme.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim- öğretim ile ilgili temel kavramları tanımlar
2Öğrenme ve öğretim ilkelerini açıklar
3Eğitim programının öğeleri arasındaki dinamik ilişkileri açıklar
4Öğretim stratejilerini açıklar
5Öğretim yöntem ve tekniklerinin özelliklerini açıklar
6 Öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama becerisi kazanır
7Kendi alanında örnek plan hazırlar
8Planlamanın önemini fark eder
9Öğretimde materyal (araç-gereç) kullanmanın önemini fark eder
10Ölçme değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklar
11Yeni değerlendirme yaklaşımlarını açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01      44     
ÖK 02      33     
ÖK 03      44     
ÖK 04      33     
ÖK 05      44     
ÖK 06 4    33  4  
ÖK 07      44     
ÖK 08      33  3  
ÖK 09 3    44  3  
ÖK 10      33     
ÖK 11      44     
Ara Toplam 7    3939  10  
Katkı0100004400100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14570
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10550
Ödevler2510
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


150


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Bahar1İBRAHİM TUNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 202 Dersin Adı:  ÖĞRETİMDE PLAN VE DEĞERLEN.
Saat (T+P) : 3 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT İBRAHİM TUNCEL E-Mail:  ituncel@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1065, 296 1002,
Ders Yeri TEF A0315,
Amaç : Öğretimi planlama ve değerlendirme dersinin en genel amacı, planlı bir eğitim kurumunda görev yapacak olan öğrencileri, öğretimi etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmenin temel şartı olan öğretimi planlama ve değerlendirme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Bu becerileri kazanabilmek için öğrencilerin öğrenmesi gereken temel kavramlar, yapması gereken temel işlemleri, göz önünde bulundurması gereken bazı ölçütler ve kurallar bulunmaktadır. Bir bütün olarak bu kavram, ilke, kural ve ölçütler bilgisini öğretmen adaylarına kazandırarak bu işlemleri yapmayı bir beceri haline dönüştürmek amaçlanmıştır.
İçerik : Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, ünite esaslı yıllık plan ve ders planlarının geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri ve not verme.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel kavramlar
2 Temel kavramlar – Program geliştirme süreci
3 Tam Öğrenme / Öğretim hizmetinin niteliği
4 Öğretimin Planlanması / Öğretim ve öğrenme ilkeleri
5 Öğretim Stratejileri
6 Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri
7 Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri
8 Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri
9 Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri
10 Öğretim Araç ve Gereçleri / Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Çoklu Zeka Kuramı / Öğretimin Planlanması
11 İşbirliği, Proje ve Problem Temelli Öğrenme /
12 Öğretimin Planlanması (5E Modeli)
13 Ölçme ve Değerlendirme
14 Ölçme ve Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Atılgan, H. (Editör). (2006). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Türkçe
Demirel, Ö. (Editör). (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. Baskı). Ankara: Pegem A Türkçe
Demirel, Ö. (2004). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (7. Baskı).Türkçe
Gözütok, D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: EkinoksTürkçe
Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri eğitim programları ve öğretim (6. Türkçe
Küçükahmet, L. (2005). Öğretimde planlama ve değerlendirme (16. Baskı). Ankara: Türkçe
Kutlu, Ö., Doğan, C. D., Karakaya, İ. (2008). Öğrenci başarısının belirlenmesi Türkçe
Sönmez, V. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı YayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları