DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 201GELİŞİM VE ÖĞRENME3 + 03. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve öğrenme süreçleri hakkında bilgi vermek ve bir anlayış kazandırmaktır.
Ders İçeriği Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Psikolojinin temel kavramlarını açıklar
2Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini açıklar.
3Çocukların ve ergenlerin sosyal ve duygusal gelişimlerini açıklar.
4Öğrenme psikolojini tanımlar.
5Öğrenmeye etken olan yapıları denetler.
6Öğrenmede davranışsal yaklaşımları tanımlar.
7Sosyal öğrenme teorilerini değerlendirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01            3
ÖK 02            3
ÖK 03     3   2  3
ÖK 04     2      3
ÖK 05     2 2 2  3
ÖK 06         2  3
ÖK 07            3
Ara Toplam     7 2 6  21
Katkı0000010001003

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler12560
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


150


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Güz1SEVGİ ÖZGÜNGÖR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 201 Dersin Adı:  GELİŞİM VE ÖĞRENME
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR SEVGİ ÖZGÜNGÖR E-Mail:  sozgungor@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1051,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve öğrenme süreçleri hakkında bilgi vermek ve bir anlayış kazandırmaktır.
İçerik : Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Gelişimin Temel Kavramları
2 Gelişimin Temel İlkeleri
3 Bilişsel Gelişim
4 Psikoseksüel Gelişim Kuramı
5 Erikson'ın Psikososyal Gelişim Kuramı
6 Kimlik Gelişimi
7 Bağlanma Kuramı
8 Ahlak Gelişimi-Piaget
9 Ahlak Gelişimi-Kohlberg
10 Öğrenmeye Giriş, temel kavramlar
11 Klasik Koşullama
12 Edimsel Koşullama
13 Thorndike
14 Gestalt Psikolojisi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kaya, Alim. Eğitim Psikolojisi Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Derse Devam5Derse Devam
Dönem Sonu Sınavı45Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Kısa Sınav20Kısa Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları