DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 102OKUL DENEYİMİ - I1 + 42. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Sınıf ortamını ve okul ortamını tanımak ve gözlemlemek, okuldaki işleyiş hakkında bilgi toplamak, gerçek sınıf ortamlarında sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu ve grup çalışması gibi konularda gözlemler ve uygulamalar yapmak.
Ders İçeriği Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla tanır.
2Konularda geçen temel ilke ve kavramları ilişkilendirir.
3Sınıf ortamında öğrencilerin sorduğu sorularla öğretmenlerin verdiği cevapları karşılaştırır.
4Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri karşılaştırır.
5Yapılan etkinliklerle ilgili hazırlanan raporları uygulama öğretmeni ile değerlendirir.
6Okulun yönetimi, okuldaki işler ve okulda bulunan kaynaklara ilişkin bilgi sahibi olur.
7Sınıf ortamında kullanılan ders materyallerini kullanım teknikleri açısından karşılaştırır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01            3
ÖK 0254432443     
ÖK 034 32 5       
ÖK 04     5    5 4
ÖK 05     5 5  5  
ÖK 06     5    5  
ÖK 075534 24   5  
Ara Toplam14910922688  20 7
Katkı2111041100301

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14570
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)9654
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)21020
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)14456
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


210


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1ARMAĞAN BOZKURT
Detay 2014-2015 Bahar2RIDVAN BEYHAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 102 Dersin Adı:  OKUL DENEYİMİ - I
Saat (T+P) : 1 + 4   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARMAĞAN BOZKURT E-Mail:  armbozkurt@pau.edu.tr, İç Hat:  296 4175,
Ders Yeri TEK A0201,
Amaç : Sınıf ortamını ve okul ortamını tanımak ve gözlemlemek, okuldaki işleyiş hakkında bilgi toplamak, gerçek sınıf ortamlarında sınıf yönetimi, sınıf organizasyonu ve grup çalışması gibi konularda gözlemler ve uygulamalar yapmak.
İçerik : Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Okul Deneyimi-I dersinin tanıtımı
2 Etkinlik 1-Dönem Planı Etkinlik 2-Öğretmenin okuldaki bir günü
3 Etkinlik 3-Öğrencinin okuldaki bir günü Etkinlik 4- Bir öğrencinin incelenmesi
4 Etkinlik 5- Öğretim Yöntemleri
5 Etkinlik 6- Yan branşınızda öğretim yöntemleri
6 Etkinlik 7- Derslerin gözlenmesi
7 Etkinlik 8- Yan branşınızdaki derslerin gözlenmesi
8 Etkinlik 9- Ders yönetimi ve sınıfın kontrolü
9 Etkinlik 10- Soru sormayı gözlemleme
10 Etkinlik 11- Okulda araç-gereç ve yazılı kaynaklar
11 Etkinlik 12- Okul Müdürü ve okul kuralları Etkinlik 13-Okul ve toplum
12 Etkinlik 14- Mikroöğretim teknikleri
13 Etkinlik 15- Okul Deneyimi çalışmalarının değerlemdirilmesi
14 Yarıyıl değerlendirilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Fakülte-Okul İşbirliği Öğretmen Eğitimi DizisiTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları