DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OFD 101ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ3 + 01. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, eğitim biliminin temel kavramlarını tanımak, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi, politik, ekonomik ve tarihsel temellerini irdelemek, eğitim biliminde araştırma yöntemlerini tanımak, öğretmenlik mesleği ve öğretmenin niteliklerini açıklamak, öğretmen eğitiminin özelliklerini ve gelişimini tanımak, öğretmen eğitimindeki gelişmeleri analiz etmek ve eğitim bilimindeki yönelimleri irdelemektir.
Ders İçeriği Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitime ilişkin temel kavramları anlama.
2Eğitimin tarihsel gelişimini anlama.
3Eğitim ile felsefe arasındaki ilişkileri analiz etme.
4Eğitimin toplumsal temellerini kavrama.
5Eğitimin tarihsel temellerini kavrama.
6Eğitim ile psikoloji arasındaki ilişkileri analiz etme.
7Eğitimin yönetsel temellerini kavrama.
8Eğitim ile ekonomi arasındaki ilişkileri analiz etme.
9Eğitim bilimlerinde yöntemin önemini kavrama.
10Öğretmenlik mesleğini analiz etmek.
11Eğitim ile toplumsal değişme arasındaki ilişkileri kavramak.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01          3  
ÖK 02         3   
ÖK 03          3  
ÖK 04          3  
ÖK 05          3  
ÖK 06            3
ÖK 07           3 
ÖK 08           3 
ÖK 09       3     
ÖK 10       3     
ÖK 11            3
Ara Toplam       6 31266
Katkı0000000100111

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler21530
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)188
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


150


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2010-2011 Güz2AYTEKİN ÇERMİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OFD 101 Dersin Adı:  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2010-2011 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYTEKİN ÇERMİK E-Mail:  acermik@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1148,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu dersin genel amacı, eğitim biliminin temel kavramlarını tanımak, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi, politik, ekonomik ve tarihsel temellerini irdelemek, eğitim biliminde araştırma yöntemlerini tanımak, öğretmenlik mesleği ve öğretmenin niteliklerini açıklamak, öğretmen eğitiminin özelliklerini ve gelişimini tanımak, öğretmen eğitimindeki gelişmeleri analiz etmek ve eğitim bilimindeki yönelimleri irdelemektir.
İçerik : Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları