DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEKO 422ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Çalışma Sosyolojisinde Güncel Yaklaşımlar dersi Çalışma Sosyolojisi dersinin devamıdır. Dersin temel amacı özellikle küreselleşme zamanlarının toplumsal, ekonomik gelişmelerinin çalışma sosyolojisi alanına etkilerini irdelemektir.
Ders İçeriği Ders kapsamında çalışma sosyolojisinin güncel araştırma konuları aktarılacaktır. Üretimde postfordist dönem ve tüketimde postmodern kültür konuları dersin temel referanslarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda özellikle esnek çalışma ilişkileriyle belirlenen üretim alanının yanı sıra tüketim alanının özellikleri incelenecek ve çalışma sosyolojisinin entelektüel alanı içinde yer alan başlıca düşünürlerin fikirleri değerlendirilecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çalışma Sosyolojisindeki güncel kuramsal gelişmelerin incelenmesi.
2Üretim ve tüketim arasındaki belirgin ilişkiselliği kavramak.
3Günümüz çalışma ilişkilerinde beliren sorunlara dair çözüm önerileri geliştirme yeteneklerini arttırmak.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
ÖK 02            
ÖK 03            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları