DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 320TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin temel amaçları, tüketici davranışlarının anlaşılması, tüketimle ilgili davranışlarının belirlenmesi ve bu davranışların etkilenmesine yönelik olarak pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesidir.
Ders İçeriği İhtiyaç, müşteri, tüketici ve tüketim kavramları, tüketici davranışı kavramı ve pazarlama, tüketici davranışlarının pazarlamadaki ve satıştaki önemi, tüketici karar alma süreci, tüketici davranış modelleri, ihtiyaç, güdü, dürtü ve motivasyon ilişkisi, algılama öğrenme, tutum, kişilik ve kişilik kuramları, yaşam tarzı, kültür ve alt kültür, sosyal sınıflar, aile, referans grubu, örgütsel pazarlarda müşteriler ve satın alma özellikleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İşletmelerin hedef kitlesi olan tüketicilerin/örgütsel alıcıların nasıl davrandığını analiz eder.
2Tüketici satın alma karar sürecini etkileyen faktörleri tanımlar.
3Örgütsel pazarlarda satın alma karar sürecini yorumlar.
4Tüketici davranışlarını analiz ederek elde ettiği bilgiyi sunduğu/sunacağı mal ve hizmetler için hedef pazarı seçmek, pazarı bölümlendirmek ve pazarda konumlandırmak için kullanır.
1İşletmelerin hedef kitlesi olan tüketicilerin/örgütsel alıcıların nasıl davrandığını analiz eder.
2Tüketici satın alma karar sürecini etkileyen faktörleri tanımlar.
3Örgütsel pazarlarda satın alma karar sürecini yorumlar.
4Tüketici davranışlarını analiz ederek elde ettiği bilgiyi sunduğu/sunacağı mal ve hizmetler için hedef pazarı seçmek, pazarı bölümlendirmek ve pazarda konumlandırmak için kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01212112252242
ÖK 02121224523144
ÖK 03545234523452
ÖK 04112145234522
Ara Toplam981061015141212121510
Katkı111112222221

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları