DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 310BİLGİ EKONOMİSİ3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı BİT’de yaşanan gelişmeler toplumların sosyo-ekonomik yapılarını da hızla değiştirmektedir. Toplumların küreselleşen dünyada kalkınmalarını sürdürebilmeleri bu değişimlere ayak uydurmalarıyla paralellik taşımaktadır. Bu amaçla dünyada yaşanan gelişmelerin tanımlanması ve uyum sağlama konusundaki stratejilerin tartışılması dersin amacını oluşturmaktadır.
Ders İçeriği Bilgi / Bilgiye Erişim ve kullanım/ Bilginin Küreselleşmesi / Üretim Tarzında Değişme / Sosyo-Ekonomik Etkileşim/ Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi/Yeni ekonomi ve özellikleri/ Mikro, makro ve uluslar arası ekonomideki değişimler/entelektüel sermaye /BİT ve Internet/ e-ticaret/ e-devlet/ AR-GE/ inovasyon/eğitim ve beşeri sermaye.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Dersin amacı, kapsamı, tanıtımı ve içeriğini kavrar
2Bilgiyi derleyebilir ve kullanabilir
3Üretim tarzında değişim,bilgi toplumuna uygun eğitim,sosyo-ekonomik etkileşim ve bilginin küreselleşmesini tanımlar
4Bilgi toplumu ve bilgi toplumunun ekonomik yönünü anlama, yeni ekonomi ve özelliklerini kavrar
5Entelektüel Mülkiyet kavramı,yeni ekonominin toplumsal,ekonomik ve teknolojik boyutlarını tanımlar
6Bilgi Ekonomisinin Mikro ve makro ekonomik etkilerinin teorik analiz eder
7Yeni ekonomi ve uluslararası iktisat teorisindeki değişimleri yorumlar
8Yeni ekonomide beşeri sermaye,eğitimin rolü, sürekli eğitim ve uzaktan eğitim uygulamalarını açıklar
1Dersin amacı, kapsamı, tanıtımı ve içeriğini kavrar
2Bilgiyi derleyebilir ve kullanabilir
3Üretim tarzında değişim,bilgi toplumuna uygun eğitim,sosyo-ekonomik etkileşim ve bilginin küreselleşmesini tanımlar
4Bilgi toplumu ve bilgi toplumunun ekonomik yönünü anlama, yeni ekonomi ve özelliklerini kavrar
5Entelektüel Mülkiyet kavramı,yeni ekonominin toplumsal,ekonomik ve teknolojik boyutlarını tanımlar
6Bilgi Ekonomisinin Mikro ve makro ekonomik etkilerinin teorik analiz eder
7Yeni ekonomi ve uluslararası iktisat teorisindeki değişimleri yorumlar
8Yeni ekonomide beşeri sermaye,eğitimin rolü, sürekli eğitim ve uzaktan eğitim uygulamalarını açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01124524523452
ÖK 02214524523452
ÖK 03214524533453
ÖK 04112452345434
ÖK 05121452343234
ÖK 06111245234424
ÖK 07224523452341
ÖK 08452453344234
Ara Toplam141522342727302727273024
Katkı111222222222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1ÖZCAN UZUN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 310 Dersin Adı:  BİLGİ EKONOMİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZCAN UZUN E-Mail:  ouzun@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3866,
Ders Yeri İİBF C0205,
Amaç : BİT’de yaşanan gelişmeler toplumların sosyo-ekonomik yapılarını da hızla değiştirmektedir. Toplumların küreselleşen dünyada kalkınmalarını sürdürebilmeleri bu değişimlere ayak uydurmalarıyla paralellik taşımaktadır. Bu amaçla dünyada yaşanan gelişmelerin tanımlanması ve uyum sağlama konusundaki stratejilerin tartışılması dersin amacını oluşturmaktadır.
İçerik : Bilgi / Bilgiye Erişim ve kullanım/ Bilginin Küreselleşmesi / Üretim Tarzında Değişme / Sosyo-Ekonomik Etkileşim/ Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi/Yeni ekonomi ve özellikleri/ Mikro, makro ve uluslar arası ekonomideki değişimler/entelektüel sermaye /BİT ve Internet/ e-ticaret/ e-devlet/ AR-GE/ inovasyon/eğitim ve beşeri sermaye.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Küreselleşme
2 Sanayileşme
3 Eğitim
4 Sivil toplum
5 Üretim
6 Rekabet
7 Sermaye
8 İnsan kaynakları
9 Fiyatlandırma
10 Elektronik
11 Finans
12 Pazarlama
13 Dijital bölünme
14 Muhasebe
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları