DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 406PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İstatistik’de parametrik yöntemlerin kullanılması için varsayımların sağlanması ya da ölçme düzeyinin yeterli olması gerekir. Oysa pek çok uygulamada bu koşulların sağlanamadığı durumlar ile karşılaşılabilir. Bu derste, parametrik yöntemlerin kullanılamadığı durumda kullanılması gereken parametrik olmayan istatistiksel yöntemler anlatılacaktır.
Ders İçeriği Temel kavramlar, Sıralı İstatistikler; Tek Örneklem İçin Testler, Bağımlı/Bağımsız İki Örneklem İçin Testler; Bağımlı/Bağımsız Çok Örneklem Testleri; Uyum İyiliği Testleri, Sperman’ın sıra korelasyon katsayısı, Kendal’ın Tau ilişki katsayısı, Friedman’ın S testi, Cochran’ın Q testi. Yöntemlerin SPSS’de uygulanması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Parametrik yöntemlerin kullanılma koşullarını bilir.
2Parametrik olmayan yöntemlerin kullanılma koşullarını bilir.
3SPSS programını bilir.
4Bağımlı/Bağımsız iki kitleyi karşılaştırabilir.
5Varyansların homojenliğini inceler.
6İlişki katsayılarını yorumlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01112452452342
ÖK 02214224521423
ÖK 03112452452345
ÖK 04112452432345
ÖK 05214214223452
ÖK 06122452343334
Ara Toplam8716202316222113202221
Katkı113343442344

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları