DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YBS 354YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - II3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Yöneylem Araştırması I dersinin devamı olarak tasarlanmış bir derstir. Bu derste daha çok, iş hayatında karşılaşılan problemlerin çözümünde yöneylem araştırmasının uygulamalarına değinilecektir. Bu derste öğrencilere genel olarak karmaşık problemleri modelleme ve çözme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.
Ders İçeriği Tamsayılı programlama modelleri. Dal-sınır algoritması. Kesme düzlemi algoritması. Hedef programlama. Şebeke Modelleri. Enkısa yol problemi. Enküçük örten ağaç problemi. Enbüyük akış problemi. Minimum maliyetli akış problemi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tamsayılı programlamayı kullanarak problemleri modellemek ve çözmek
2Endüstriyel problemleri hedef programlama olarak moddelmek
3Şebeke problemlerini modellemek ve çözmek
1Tamsayılı programlamayı kullanarak problemleri modellemek ve çözmek
2Endüstriyel problemleri hedef programlama olarak moddelmek
3Şebeke problemlerini modellemek ve çözmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01123452145232
ÖK 02231452314532
ÖK 03123452123452
Ara Toplam47712156571211116
Katkı111231112221

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11717
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1ATALAY ÇAĞLAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YBS 354 Dersin Adı:  YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ATALAY ÇAĞLAR E-Mail:  acaglar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2743,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Yöneylem Araştırması I dersinin devamı olarak tasarlanmış bir derstir. Bu derste daha çok, iş hayatında karşılaşılan problemlerin çözümünde yöneylem araştırmasının uygulamalarına değinilecektir. Bu derste öğrencilere genel olarak karmaşık problemleri modelleme ve çözme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.
İçerik : Tamsayılı programlama modelleri. Dal-sınır algoritması. Kesme düzlemi algoritması. Hedef programlama. Şebeke Modelleri. Enkısa yol problemi. Enküçük örten ağaç problemi. Enbüyük akış problemi. Minimum maliyetli akış problemi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ulaştırma Problemleri : Matematiksel Modeli, Kuzey-Batı Köşe Yöntemi,
2 En Az Maliyetli Gözeler Yöntemi, Satır Minima, Sütun Minima
3 Vogel Yaklaşımı Yöntemi, En Uygun Çözüm
4 En Uygun Çözüm, Bozulma Durumu
5 Duyarlılık Analizi
6 Atama Modeli
7 Duyarlılık Analizi, Aktarma Modeli
8 Arasınav
9 Ağ Analizi: Minimum Yayılan Ağaç Problemleri, En Kısa Yol Problemi
10 Maksimum Akış Problemleri, Minimum Maliyet Problemi
11 Kritik Yol Yöntemi,
12 PERT Analizi
13 Envanter (Stok) Modelleri
14 Deterministik Stok Modelleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Brooks/Cole Cengage Learning, Fourth Edition (International Student Edition), Belmont, 2004. English
Yöneylem Araştırması, Çev. Baray, Ş.A., Esnaf, Ş. (Operations Research: An Introduction, Taha, H. A.,5th ed. Macmillan, New York, 1992) Literatür, İstanbul, 2000. Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Yöneylem Araştırması :İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Türkçe
WINQSB, Yıh-Long Chang, John Wiley & Sons. Inc.USA, 1998.English
Introduction to Operations Research, Hillier, F.S., Lieberman, G.J., McGraw-Hill International Edition, Nineth Edition, Singapore, 2010.English
Doğrusal Programlama, Sucu, M., Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1996.Türkçe
Yöneylem Araştırmasında Yararlanılan Karar Yöntemleri, Esin, A., Gazi Üniversitesi, Yayın No: 126, Üçüncü Baskı, Ankara, 1988.Türkçe
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Brooks/Cole Cengage Learning, Fourth Edition (International Student Edition), Belmont, 2004. English
Yöneylem Araştırması, Çev. Baray, Ş.A., Esnaf, Ş. (Operations Research: An Introduction, Taha, H. A.,5th ed. Macmillan, New York, 1992) Literatür, İstanbul, 2000. Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Yöneylem Araştırması :İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Türkçe
WINQSB, Yıh-Long Chang, John Wiley & Sons. Inc.USA, 1998.English
Introduction to Operations Research, Hillier, F.S., Lieberman, G.J., McGraw-Hill International Edition, Nineth Edition, Singapore, 2010.English
Doğrusal Programlama, Sucu, M., Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1996.Türkçe
Yöneylem Araştırmasında Yararlanılan Karar Yöntemleri, Esin, A., Gazi Üniversitesi, Yayın No: 126, Üçüncü Baskı, Ankara, 1988.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları