DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 302EKONOMETRİ - II3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin temel amacı ekonometriyi derinlemesine öğretmektir.
Ders İçeriği Çoklu Doğrusal bağlantı, Değişen varyans, Otokorelasyon,sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yöntemleri, Ekonometrik modelleme teknikleri, Kukla değişkenler, Logit-Probit modelleri, Dinamik ekonometrik modeller ve dağıtılmış gecikme modelleri, Eşanlı denklem modelleri, Zaman serisi ekonometrisin temelleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonomik analizlerde uygun bir regresyon modeli kurarak parametre tahminleri yapabilmek.
2Parametre tahminlerine ilişkin istatistiksel çıkarsamalar çerçevesinde hipotez sınamaları yaparak karar verme becerisini geliştirmek
3Alternatif fonksiyon biçimleri uygulayarak en iyi modeli kurabilmek
4Varsayımlardan sapmalara ilişkin olarak bunların teşhisine yönelik sınamalar yaparak en iyi tahmin değerleri elde edebilmek
5Ekonometrik yazılımlar kullanma becerisine sahip olmak
6Geleceğe yönelik öngörü ve kestirimlerde bulunabilmek
7Çözüm amaçlı ekonomik politika önerileri geliştirebilmek
8Ekonomik verilerin zaman içindeki gelişim süreçlerinin tasarımını yapabilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01123245232455
ÖK 02212452215525
ÖK 03124452145222
ÖK 04212545221422
ÖK 05221212445215
ÖK 06215422442121
ÖK 07125452521422
ÖK 08125352154521
Ara Toplam121327283122212525271823
Katkı223443333323

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11717
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları