DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 307BORÇLAR HUKUKU3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Borçlar Hukuku dersinin temel amacı borçlar hukukunun temel kural ve kavramlarının öğrenciye öğretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin iş hayatlarında karşılaşacakları borçlar hukukuna dair meselelerin öğrenciye tanıtılması da hedeflenecektir. Borçlar hukuku kavramlarının esasen soyut kavramlar olması ve borçlar hukukuna ait teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla ders, çok sayıda örnek ve pratik çalışmayla desteklenecektir. .
Ders İçeriği -Borç ilişkisi kavramı, sorumluluk, eksik borçlar -Borcun kaynakları, sözleşmeler -Sözleşmenin şekli -İrade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri -İradeyi fesada uğratan haller -Gabin -Temsil -Haksız fiiller -Sebepsiz zenginleşme -Borçların ifası -Alacaklının temerrütü -Borçlunun temerrütü -Borçların sona ermesi .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Borçlar hukukunun konusuna giren hukuki ilişkileri, borçlar hukukunun niçin önemli bir hukuk dalı olduğunu ve borçlar hukukunun kaynaklarını kavrar.
2Borç, borç ilişkisi, borç ilişkisinin unsurları, borcun kaynakları ve sorumluluk kavramlarını tanımlar.
3Borçların hangi hukuki nedenlerden kaynaklandığını kavrar
4Borçların sona ermesi durumunu ve borç ilişkisini sona erdiren sebepleri kavrar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01121245232542
ÖK 02235423253325
ÖK 03542325532142
ÖK 04325452354123
Ara Toplam111113131315121611101212
Katkı333334343333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11717
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları