DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 313VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye varyans analizi ve deney tasarımı bilgisini kazandırmaktadır. .
Ders İçeriği Temel Kavramlar, İki Boyutlu Olumsallık Tabloları, İlişki Ölçüleri, Çok Boyutlu Tablolar, Logaritmik Doğrusal Modeller; Lojit Model; Multinominal Logit Model; Karesel Tablo Çözümlemeleri. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistiksel deney tasarımı ve analizi yapabilmek
2R yazılımını kullanabilmek
3Analitik düşünebilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01      222222
ÖK 02      232313
ÖK 03      233322
Ara Toplam      687857
Katkı000000232322

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11717
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Güz1ANDIM OBEN BALCE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKNM 313 Dersin Adı:  VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ANDIM OBEN BALCE E-Mail:  abalce@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2677,
Ders Yeri İİBF C0206,
Amaç : Bu dersin amacı öğrenciye varyans analizi ve deney tasarımı bilgisini kazandırmaktadır. .
İçerik : Temel Kavramlar, İki Boyutlu Olumsallık Tabloları, İlişki Ölçüleri, Çok Boyutlu Tablolar, Logaritmik Doğrusal Modeller; Lojit Model; Multinominal Logit Model; Karesel Tablo Çözümlemeleri. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş, Deney Staratejileri, Bazı Deney Tasarımı Uygulamaları, Temel İlkeler, Deneylerin Tasarlanmasında izlenmesi için rehber, Tarihçe, Deneysel Çalışmalarda İstatistiksel Tekniklerin Kullanımı
2 Basit Karşılaştırmalı Deneyler
3 Tek Etkenli Deneyler: Varyans Analizi
4 Tek Etkenli Deneyler: Varyans Analizi (devam ediyor)
5 Tek Etkenli Deneyler: Varyans Analizi (devam ediyor)
6 Çok Etkenli Deneyler
7 Rastgele Blok Tasarımları
8 Latin Kare Tasarımları
9 Faktöryel Tasarımlar
10 İki Düzeyli Faktöryel Tasarımlar
11 İki Düzeyli Faktöryel Tasarımlarda Bloklama ve Karışımlar
12 İki Düzeyli Kesirli Faktöryel Tasarımlar
13 Üç Düzeyli Faktöryel Tasarımlar
14 İç içe ve bölünmüş parsel Tasarımları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, E. Karaağaoğlu S. Kurt Z. Muluk Ö. Toktamış, Ekin YayıneviTürkçe
Design and Analysis of Experiment, D. C. Montgomery, Wiley, USAEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları