DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 301EKONOMETRİ - I3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri nicel olarak ölçmek, ekonomik modellerin parametrelerini tahmin etmek, ekonomik hipotezlerin veriler karşısında sınmasını yapmak ve öngörülerde bulunmak.
Ders İçeriği Tek değişkenli Regresyon modeli ve EKK tahmin Yöntemi, KDRM’nin varsayımları, Aralık tahmini ve Hipotez testleri, Alternatif Fonksiyon biçimleri, Çoklu Regresyon Modeli ve İstatistiksel Çıkarsama, Maksimum Olabilirlik Yöntemi, Yapısal Kararlılık Testleri, Regresyon modeline Matris yaklaşımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonomik analizlerde uygun bir regresyon modeli kurarak parametre tahminleri yapabilmek.
2Parametre tahminlerine ilişkin istatistiksel çıkarsamalar çerçevesinde hipotez sınamaları yaparak karar verme becerisini geliştirmek
3Alternatif fonksiyon biçimleri uygulayarak en iyi modeli kurabilmek
4Varsayımlardan sapmalara ilişkin olarak bunların teşhisine yönelik sınamalar yaparak en iyi tahmin değerleri elde edebilmek
5Ekonometrik yazılımlar kullanma becerisine sahip olmak
6Geleceğe yönelik öngörü ve kestirimlerde bulunabilmek
7Çözüm amaçlı ekonomik politika önerileri geliştirebilmek
8Ekonomik verilerin zaman içindeki gelişim süreçlerinin tasarımını yapabilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01      333333
ÖK 02      222222
ÖK 03      323232
ÖK 04      213222
ÖK 05      222222
ÖK 06      323332
ÖK 07      212222
ÖK 08      232232
Ara Toplam      191620182017
Katkı000000223232

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2016-2017 Güz1MUSTAFA SERDAR İSPİR
Detay 2016-2017 Güz2MUSTAFA SERDAR İSPİR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKNM 301 Dersin Adı:  EKONOMETRİ - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2016-2017 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MUSTAFA SERDAR İSPİR E-Mail:  sispir@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2755,
Ders Yeri İİBF C0106,
Amaç : Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri nicel olarak ölçmek, ekonomik modellerin parametrelerini tahmin etmek, ekonomik hipotezlerin veriler karşısında sınmasını yapmak ve öngörülerde bulunmak.
İçerik : Tek değişkenli Regresyon modeli ve EKK tahmin Yöntemi, KDRM’nin varsayımları, Aralık tahmini ve Hipotez testleri, Alternatif Fonksiyon biçimleri, Çoklu Regresyon Modeli ve İstatistiksel Çıkarsama, Maksimum Olabilirlik Yöntemi, Yapısal Kararlılık Testleri, Regresyon modeline Matris yaklaşımı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonometriye Giriş
2 Tek Değişkenli Regresyon Modeli
3 EKK Tahmincisi ve Varsayımları
4 EKK Tahmincisinin Özellikleri: Gauss-Markow Teoremi
5 Maksimum Olabilirlik Yöntemi
6 Hipotez Testleri
7 Alternatif Fonksiyon Biçimleri
8 Arasınav
9 Çok Değişkenli Regresyon Modeline Giriş
10 Çoklu Regresyon Modeli Tahmini
11 İstatistiksel çıkarım
12 Yapısal Kararlılık Testleri
13 Regresyon modeline matris yaklaşımı-I
14 Regresyon modeline matris yaklaşımı-II
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Gujarati, D. ve Porter, D. "Temel Ekonometri",5.baskı,İngilizde'den ÇeviriTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları