DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YBS 353YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere işletmelerde karşılaşılan problemlerin matematiksel olarak modellenmesi ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca bu modellerin çözümünde kullanılacak bilgisayar programları öğretilecektir.
Ders İçeriği Yöneylem Araştırması Temel Kavramları ve Tarihçesi. Yöneylem Araştırması Uygulama Alanları. Doğrusal Programlama (DP) Karar Modelleri. DP Çözüm Yöntemleri. Simpleks Algoritması. Büyük M ve İki Evreli Simpleks Algoritması. DP’de Duallik. Dual Simpleks Algoritması. Duyarlılık Analizi. Ulaştırma Modelleri. Atama Modelleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gerçek hayat problemlerini doğrusal programlamada modellemek
2Doğrusal programlama modellerini çözmek için uygun yöntemleri kullanmak
3Doğrusal programlama modellerini çözmek bilgisayar programlarını kullanmak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01      332222
ÖK 02      333333
ÖK 03      233222
Ara Toplam      898777
Katkı000000333222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1ATALAY ÇAĞLAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YBS 353 Dersin Adı:  YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ATALAY ÇAĞLAR E-Mail:  acaglar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2743,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu derste öğrencilere işletmelerde karşılaşılan problemlerin matematiksel olarak modellenmesi ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca bu modellerin çözümünde kullanılacak bilgisayar programları öğretilecektir.
İçerik : Yöneylem Araştırması Temel Kavramları ve Tarihçesi. Yöneylem Araştırması Uygulama Alanları. Doğrusal Programlama (DP) Karar Modelleri. DP Çözüm Yöntemleri. Simpleks Algoritması. Büyük M ve İki Evreli Simpleks Algoritması. DP’de Duallik. Dual Simpleks Algoritması. Duyarlılık Analizi. Ulaştırma Modelleri. Atama Modelleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders Tanıtımı
2 Veri Zarflama Analizi'ne Giriş
3 Genel Tartışma
4 Temel CCR Modeli
5 CCR Modeli ve Üretim Uyumu
6 Alternatif Veri Zarflama Analizi Modeli
7 Ölçek Getirisi
8 Sınırlandırılmış Çarpanlı Model: Garanti Bölgesi Yöntemi
9 Arasınav
10 Çapraz Etkinlik Matrisi
11 Süperetkinlik Modeli
12 Öğrenci Sunumu (AHP, TOPSIS)
13 Öğrenci Sunumu (PROMETHEE, SERVQUAL)
14 Öğrenci Sunumu (ELECTRE I, ELECTRE II)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Thomson/Brooks/Cole, Belmont, 2004. English
Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000. Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Yöneylem Araştırması :İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Türkçe
WINQSB, Yıh-Long Chang, John Wiley & Sons. Inc.USA, 1998.Türkçe
Doğrusal Programlama, Meral Sucu, Bizim Büro Yayınevi, Ankara, 1996.Türkçe
Doğrusal Programlama, Alaettin Kutsal ve Gülsüm Oral, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1981.Türkçe
Introduction of Operations Research, Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman, McGraw-Hill International Edition, Ninth Edition, Singapore, 2010.English
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Thomson/Brooks/Cole, Belmont, 2004. English
Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000. Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Yöneylem Araştırması :İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Türkçe
WINQSB, Yıh-Long Chang, John Wiley & Sons. Inc.USA, 1998.Türkçe
Doğrusal Programlama, Meral Sucu, Bizim Büro Yayınevi, Ankara, 1996.Türkçe
Doğrusal Programlama, Alaettin Kutsal ve Gülsüm Oral, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1981.Türkçe
Introduction of Operations Research, Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman, McGraw-Hill International Edition, Ninth Edition, Singapore, 2010.English
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Thomson/Brooks/Cole, Belmont, 2004. English
Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000. Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Yöneylem Araştırması :İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Türkçe
WINQSB, Yıh-Long Chang, John Wiley & Sons. Inc.USA, 1998.Türkçe
Doğrusal Programlama, Meral Sucu, Bizim Büro Yayınevi, Ankara, 1996.Türkçe
Doğrusal Programlama, Alaettin Kutsal ve Gülsüm Oral, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1981.Türkçe
Introduction of Operations Research, Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman, McGraw-Hill International Edition, Ninth Edition, Singapore, 2010.English
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Thomson/Brooks/Cole, Belmont, 2004. English
Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000. Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Yöneylem Araştırması :İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Türkçe
WINQSB, Yıh-Long Chang, John Wiley & Sons. Inc.USA, 1998.Türkçe
Doğrusal Programlama, Meral Sucu, Bizim Büro Yayınevi, Ankara, 1996.Türkçe
Doğrusal Programlama, Alaettin Kutsal ve Gülsüm Oral, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1981.Türkçe
Introduction of Operations Research, Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman, McGraw-Hill International Edition, Ninth Edition, Singapore, 2010.English
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Thomson/Brooks/Cole, Belmont, 2004. English
Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000. Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Yöneylem Araştırması :İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Türkçe
WINQSB, Yıh-Long Chang, John Wiley & Sons. Inc.USA, 1998.Türkçe
Doğrusal Programlama, Meral Sucu, Bizim Büro Yayınevi, Ankara, 1996.Türkçe
Doğrusal Programlama, Alaettin Kutsal ve Gülsüm Oral, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1981.Türkçe
Introduction of Operations Research, Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman, McGraw-Hill International Edition, Ninth Edition, Singapore, 2010.English
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Thomson/Brooks/Cole, Belmont, 2004. English
Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000. Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Yöneylem Araştırması :İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Türkçe
WINQSB, Yıh-Long Chang, John Wiley & Sons. Inc.USA, 1998.Türkçe
Doğrusal Programlama, Meral Sucu, Bizim Büro Yayınevi, Ankara, 1996.Türkçe
Doğrusal Programlama, Alaettin Kutsal ve Gülsüm Oral, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1981.Türkçe
Introduction of Operations Research, Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman, McGraw-Hill International Edition, Ninth Edition, Singapore, 2010.English
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Thomson/Brooks/Cole, Belmont, 2004. English
Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000. Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Yöneylem Araştırması :İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Aydın Ulucan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Türkçe
WINQSB, Yıh-Long Chang, John Wiley & Sons. Inc.USA, 1998.Türkçe
Doğrusal Programlama, Meral Sucu, Bizim Büro Yayınevi, Ankara, 1996.Türkçe
Doğrusal Programlama, Alaettin Kutsal ve Gülsüm Oral, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1981.Türkçe
Introduction of Operations Research, Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman, McGraw-Hill International Edition, Ninth Edition, Singapore, 2010.English
Operations Research: Applications and Algorithms, Wayne L. Winston, Thomson/Brooks/Cole, Belmont, 2004.English
Introduction of Operations Research, Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman, McGraw-Hill International Edition, Ninth Edition, Singapore, 2010.English
Taha, H. A., 1992, Yöneylem Araştırması, (Operations Research: An Introduction, 5th ed. Macmillan, New York.) Literatür, İstanbul, 2000.Türkçe
Yöneylem Araştırması, Ahmet Öztürk, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007Türkçe
Tamsayılı Programlama: Teori, Modeller ve Algoritmalar, M. Akif Bakır ve Bülent Altunkaynak, Nobel Yayın, Ankara, 2003.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları