DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YBS 104İŞLETME YÖNETİMİ3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Yönetim ve organizasyon kavramlarını öğretmek, güncel yönetim ve organizasyon yaklaşımları hakkında bilgi vermek, yönetim ve organizasyon teorilerinin iş hayatında nasıl kullanıldığını açıklamak.
Ders İçeriği Yönetim ve organizasyon kavramları, yönetim kuramlarına giriş, klasik yönetim kuramı, Taylorizm kuramı ve ilkeleri, yönetim süreci yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımına yönetilen eleştiriler, Neo-klasik yönetim yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, sistem yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, modern sonrası yönetim yaklaşımına yol açan gelişmeler, modern yönetim yaklaşımları: toplam kalite yönetimi, dış kaynak kullanımı, şebeke organizasyonlar, değişim mühendisliği, personel güçlendirme, kıyaslama, öğrenen organizasyonlar, stratejik ortaklıklar, rekabet tabanlı yönetim, yönetim ve organizasyon teorilerine göre günümüz çalışma koşullarının değerlendirilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Yönetim ve organizasyon teorilerini tanımlar
2Örgütsel yapı içinde yönetimin ne şekilde işleyebileceğini tanımlar
3Yönetim teknik ve kuramlarına ilişkin teorik bilgilerin çalışma hayatında nasıl kullanıldığını yorumlar
4Bir örgütü başarılı bir şekilde yönetebilmek için insan faktörünün nasıl etkili çalıştırılabileceği ile ilgili stratejileri tanımlar
5İşletme yönetiminde uygulanan güncel teknik ve yöntemlerin nasıl kullanıldığını analiz eder ve sorgular

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01111121432441
ÖK 02111111545432
ÖK 03322111542234
ÖK 04122221443233
ÖK 05221112243243
Ara Toplam887676201915141713
Katkı221111443333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler4416
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1SERKAN DOLMA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YBS 104 Dersin Adı:  İŞLETME YÖNETİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SERKAN DOLMA E-Mail:  İç Hat:  296 2827,
Ders Yeri İİBF C0206,
Amaç : Yönetim ve organizasyon kavramlarını öğretmek, güncel yönetim ve organizasyon yaklaşımları hakkında bilgi vermek, yönetim ve organizasyon teorilerinin iş hayatında nasıl kullanıldığını açıklamak.
İçerik : Yönetim ve organizasyon kavramları, yönetim kuramlarına giriş, klasik yönetim kuramı, Taylorizm kuramı ve ilkeleri, yönetim süreci yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımına yönetilen eleştiriler, Neo-klasik yönetim yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, sistem yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, modern sonrası yönetim yaklaşımına yol açan gelişmeler, modern yönetim yaklaşımları: toplam kalite yönetimi, dış kaynak kullanımı, şebeke organizasyonlar, değişim mühendisliği, personel güçlendirme, kıyaslama, öğrenen organizasyonlar, stratejik ortaklıklar, rekabet tabanlı yönetim, yönetim ve organizasyon teorilerine göre günümüz çalışma koşullarının değerlendirilmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yönetim ve organizasyonda temel kavramlar, yönetim labirenti
2 Planlama - I: karar verme ve amaç belirleme
3 Planlama - II: planlama ve strateji formülasyonu
4 Organizasyon - I: yapısal tasarım
5 Organizasyon - II: stratejik hedeflere ulaşmak için yapısal tasarımı kullanma
6 Büyük resmi görme: liderlik, motivasyon ve iletişim
7 Kontrol ve yönetim kontrol sistemlerinin önemi
8 21. yüzyılda yönetim
9 İş ahlâkı (etik)
10 İnovasyon
11 21. yüzyılda yönetim
12 21. yüzyılda yönetim
13 21. yüzyılda yönetim
14 21. yüzyılda yönetim
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İşletme Yöneticiliği, Tamer Koçel, 2012, Beta Yay.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav35Ara Sınav
Proje15Proje
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları