DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YBS 202VERİTABANI YÖNETİMİ VE MODELLEMESİ3 + 14. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin standartlar ve teknolojilere dayalı veri tabanı modelleme yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda, öğrencilerin veritabanı isleme sistemlerini tanımaları, veritabanı uygulama bileşenlerini anlamaları ve ilişkisel veritabanlarını sorgulamada Yapısal Sorgulama Dilini (SQL) kullanmaları beklenmektedir.
Ders İçeriği Veritabanı yönetim yazılımları. İlişkisel model: Veri yapısı, normalizasyon, veri tutarlılığı, ilişkisel cebir. SQL ile veri işleme. İşlem yönetimi: Geri alma, veri uyumluluğu. İlişkisel veritabanı teorisi: Bağımlılık, normal formlar. SQL veri tanımları ve diğer özellikler. DBMS mimarisi ve gerçeklemeleri. Sorgu iyileştirme. SQL’de yordamsal uzantılar; PL/SQL, veritabanı tetiklemesi. DBMS’ler, OQL. Dağıtık veritabanları, dağıtık mimariler ve ODBC. Veritabanı ve Web. Öğrenciler tarafından uygulama projesi gerçekleştirilir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel veritabanı kavramlarını açıklar
2Veritabanı tasarımını açıklar
3Tablolardaki verileri sorgular
4SQL server mimarisini açıklar
5Ortak zamanlılık kontrollerini listeler
6Bağlı sunucularla ve web servisleri ile çalışmayı açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01      545355
ÖK 02      454433
ÖK 03      445533
ÖK 04      443555
ÖK 05      555543
ÖK 06      444555
Ara Toplam      262626272524
Katkı000000444544

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler2714
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ERKAN YEŞİL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YBS 202 Dersin Adı:  VERİTABANI YÖNETİMİ VE MODELLEMESİ
Saat (T+P) : 3 + 1   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERKAN YEŞİL E-Mail:  eyesil@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri İİBF B0214,
Amaç : Bu dersin amacı öğrencilerin standartlar ve teknolojilere dayalı veri tabanı modelleme yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda, öğrencilerin veritabanı isleme sistemlerini tanımaları, veritabanı uygulama bileşenlerini anlamaları ve ilişkisel veritabanlarını sorgulamada Yapısal Sorgulama Dilini (SQL) kullanmaları beklenmektedir.
İçerik : Veritabanı yönetim yazılımları. İlişkisel model: Veri yapısı, normalizasyon, veri tutarlılığı, ilişkisel cebir. SQL ile veri işleme. İşlem yönetimi: Geri alma, veri uyumluluğu. İlişkisel veritabanı teorisi: Bağımlılık, normal formlar. SQL veri tanımları ve diğer özellikler. DBMS mimarisi ve gerçeklemeleri. Sorgu iyileştirme. SQL’de yordamsal uzantılar; PL/SQL, veritabanı tetiklemesi. DBMS’ler, OQL. Dağıtık veritabanları, dağıtık mimariler ve ODBC. Veritabanı ve Web. Öğrenciler tarafından uygulama projesi gerçekleştirilir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Veri Tabanı Yönetim Sistemi - Giriş ve Bileşenler
2 Veri Modelleri
3 Genelleme, Kümeleme ve İlişkisel Model
4 Veritabanı Tasarımı
5 SQL Server - Giriş
6 Çok Tablolu Sorgular
7 Karmaşık Sorgu Örnekleri ve DML
8 Normalleştirme
9 Ara Sınav
10 SQL Server Üzerinde Kullanıcı İşlemleri
11 Prosedür ve Fonskiyonlar
12 Analitik Sorgulama Fonksiyonları
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Yazılımcılar için SQL Server 2014 & Veritabanı Programlama, Yaşar GÖZÜDELİTürkçe
An Introduction to Database Systems, C. J. DATE English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı35Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Proje35Proje
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları