DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 122GENEL MUHASEBE3 + 02. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletmelerde gerçekleşen mali işlemlerin temel muhasebe kavramları ve ilkeleri çerçevesinde kaydedilmesi ve raporlanması sürecini tanıtmaktır.
Ders İçeriği Derste muhasebenin işlevi, temel muhasebe kavramları, hesap ve kayıt kavramları, bilanço eşitliği ve muhasebe hesaplarının kaydı incelenmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Muhasebenin temel kavramları ve ilkelerini öğrenir
2Temel muhasebe eşitliğini kavrar
3Hesap, yevmiye defteri ve büyük defter kavramlarını tanır
4Recognizes concepts of account, journal, and ledger
5Mali işlemlerin kayıtlarını yapabilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01111111212322
ÖK 02111 12122211
ÖK 03111  1121213
ÖK 04111111232221
ÖK 05   1 1223112
Ara Toplam444336810101079
Katkı111111222212

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler428
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1HAKAN AYGÖREN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 122 Dersin Adı:  GENEL MUHASEBE
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HAKAN AYGÖREN E-Mail:  haygoren@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2687,
Ders Yeri İİBF A0011,
Amaç : Bu dersin amacı, işletmelerde gerçekleşen mali işlemlerin temel muhasebe kavramları ve ilkeleri çerçevesinde kaydedilmesi ve raporlanması sürecini tanıtmaktır.
İçerik : Derste muhasebenin işlevi, temel muhasebe kavramları, hesap ve kayıt kavramları, bilanço eşitliği ve muhasebe hesaplarının kaydı incelenmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Muhasebenin Tanımı, Kapsamı, Temel Kavramları
2 Tekdüzen Hesap Planı ve Temel Finansal Tabloların Tanıtımı
3 Muhasebe Temel Denklemi
4 Muhasebede Hesap Kavramı ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
5 Hesapların İşleyiş Kuralları ve Muhasebe Süreci
6 Muhasebede Kullanılan Defterler ve Kayıtlar
7 Muhasebe Süreci le İlgili Örnekler
8 Ara Sınav
9 Muhasebe Süreci İle İlgili Örnekler
10 Günlük Defter Kayıtları: Hazır Değerler
11 Günlük Defter Kayıtları: Ticari Mallar Hesabı (Aralıklı Envanter Yöntemi)
12 Günlük defter kayıtları: Ticari Mallar Hesabı (Aralıksız Envanter Yöntemi)
13 Günlük Defter Kayıtları: Ticari Mallarla İlgili Özel Durumlar
14 Monografi Uygulaması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
orhan sevilengül, genel muhasebeTürkçe
finansal (Genel) Muhasebe, Prof.Dr. Nihat Küçüksavaş, BEta Yay, 2011,İstanbulTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları