DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 105GENEL EKONOMİ3 + 01. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere ileriki çalışmalarında temel olarak kullanılabilecekleri ekonomik bilgiyi sağlamaktır. Ders iki bölümden oluşmaktadır: Mikroekonomi ve Makroekonomi. Birinci bölümde, öğrenciler Mikroekonomi konusundaki bilgilerini arttıracaklar, tüketici ve firma davranışlarını hakkında uygun analizler yapabileceklerdir. İkinci bölümde, öğrenciler Makroekonomik olayları daha iyi anlayacaklar, GSMH, enflasyon oranı, işsizlik oranı gibi makroekonomik değişkenleri öğreneceklerdir.
Ders İçeriği Piyasalar, Talep ve Arz Kavramları, Esneklik, Piyasa Dengesi, Maliyet Analizi, Başabaş Analizi. Makroekonomi- Gayri Safi Milli Hasıla, Milli gelir, Ekonomik Büyüme, Enflasyon, İşsizlik, Para ve Para Arzı-
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonomi ve ekonomi ile ilgili temel kavramların tanımlanması
2Talep, arz ve piyasa dengesi kavramlarının öğrenilmesi
3Talep ve arz esnekliklerinin hesaplamalarının yapılması becerisi
4Marjinal fayda ve tüketici dengesi ile ilgili kavramların öğrenilmesi
5Üretim ve üretim maliyetleri ile ilgili kavramların öğrenilmesi
6Piyasaların çeşitlerinin ve her birinin özelliklerinin öğrenilmesi
7Makroekonomik göstergelerin hesaplamalarının öğrenilmesi
8Temel makroekonomik problemlerin öğrenilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 011  1  223213
ÖK 02      322212
ÖK 03      132332
ÖK 04      231123
ÖK 05      231222
ÖK 06      221223
ÖK 07      232212
ÖK 08      232221
Ara Toplam1  1  162114161418
Katkı000000232222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler5210
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1SİNEM PINAR GÜREL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 105 Dersin Adı:  GENEL EKONOMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SİNEM PINAR GÜREL E-Mail:  pgurel@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2915, 296 2802,
Ders Yeri İİBF A0011,
Amaç : Dersin amacı, öğrencilere ileriki çalışmalarında temel olarak kullanılabilecekleri ekonomik bilgiyi sağlamaktır. Ders iki bölümden oluşmaktadır: Mikroekonomi ve Makroekonomi. Birinci bölümde, öğrenciler Mikroekonomi konusundaki bilgilerini arttıracaklar, tüketici ve firma davranışlarını hakkında uygun analizler yapabileceklerdir. İkinci bölümde, öğrenciler Makroekonomik olayları daha iyi anlayacaklar, GSMH, enflasyon oranı, işsizlik oranı gibi makroekonomik değişkenleri öğreneceklerdir.
İçerik : Piyasalar, Talep ve Arz Kavramları, Esneklik, Piyasa Dengesi, Maliyet Analizi, Başabaş Analizi. Makroekonomi- Gayri Safi Milli Hasıla, Milli gelir, Ekonomik Büyüme, Enflasyon, İşsizlik, Para ve Para Arzı-
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonomi Nedir? Bir İktisatçı gibi Düşünmek
2 Fiyat Mekanizması: Talep ve Arz
3 Talep ve Arz uygulamaları ve Piyasa Etkinliği
4 Tüketici davranış Teorisi
5 Üretim ve Maliyetler
6 Competitive and Monopol Markets
7 Oyunlar ve Dtratejik Davranış
8 Vize
9 Makroekonomiye Genel Bakış
10 Milli Gelir Hesaplaması
11 Enflasyon ve Fiayt Seviyesi, İşsizlik
12 Fianansal Piyasalar döviz Kurları
13 Kısa Vadede Ekonomi: Para ve Maliye Politikaları
14 İktisadi Büyüme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ekonominin Temelleri, Robert Frank, Ben BernankeTürkçe
Principles of Economics; Case&Fair &OsterEnglish
Temel Ekonomi, Tümay ErtekTürkçe
Ekonominin Temelleri, Robert Frank, Ben BernankeTürkçe
Principles of Economics; Case&Fair &OsterEnglish
Temel Ekonomi, Tümay ErtekTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları