DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 320SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sosyal bilimler için ulusal ve diğer ülke veri kaynakları, temel istatistikler, iki ya da daha fazla kitle'yi ilgilenilen özelliğe göre karşılaştırma, çapraz çizelgeler, varyans analizi, ilişki analizi, modelleme konularında bilgi vermeyi hedefler
Ders İçeriği 1. Ulusal ve diğer ülke veri kaynakları 2. İstatistiksel Paket Program ve Yazılımları 3. Temel İstatistikler 4. İki ya da daha fazla kitlenin ilgilenilen özelliğe göre karşılaştırılması 5. Çapraz Çizelgeler 6. Varyans Analizi 7. İlişki Analizi 8. Modelleme
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sosyal ve iktisadi veri kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak
2İstatistiksel Paket Program ve YAzılımları hakkında bilgi sahibi olmak
3Temel istatistikler hesaplayabilmek ve yorumlayabilmek
4İki ya da daha fazla kitleyi ilgilenilen özelliklere göre karşılaştırabilmek
5İlişki analizi yapabilmek
6Modelleme hakkında bilgi sahibi olmak
1Sosyal ve iktisadi veri kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak
2İstatistiksel Paket Program ve YAzılımları hakkında bilgi sahibi olmak
3Temel istatistikler hesaplayabilmek ve yorumlayabilmek
4İki ya da daha fazla kitleyi ilgilenilen özelliklere göre karşılaştırabilmek
5İlişki analizi yapabilmek
6Modelleme hakkında bilgi sahibi olmak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01245124533442
ÖK 02452453245234
ÖK 03354234452344
ÖK 04234452344223
ÖK 05234523432344
ÖK 06145231223453
Ara Toplam142424182017202119182220
Katkı122221222222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ANDIM OBEN BALCE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKNM 320 Dersin Adı:  SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ANDIM OBEN BALCE E-Mail:  abalce@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2677,
Ders Yeri İİBF C0204,
Amaç : Sosyal bilimler için ulusal ve diğer ülke veri kaynakları, temel istatistikler, iki ya da daha fazla kitle'yi ilgilenilen özelliğe göre karşılaştırma, çapraz çizelgeler, varyans analizi, ilişki analizi, modelleme konularında bilgi vermeyi hedefler
İçerik : 1. Ulusal ve diğer ülke veri kaynakları 2. İstatistiksel Paket Program ve Yazılımları 3. Temel İstatistikler 4. İki ya da daha fazla kitlenin ilgilenilen özelliğe göre karşılaştırılması 5. Çapraz Çizelgeler 6. Varyans Analizi 7. İlişki Analizi 8. Modelleme
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel Tanım ve Kavramlar
2 Basit Tanımlayıcı İstatistikler, Veri Tanımları, İstatistik Paket Programları
3 Veri Kaynakları, Veri Düzenleme, Temel İstatistikler, Grafikler
4 Tek Örneklemde Ortalama ve Varyans için Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları
5 Bağımlı iki Örneklemlerde Ortalama ve Varyanslar için Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları
6 Bağımsız iki Örneklemlerde Ortalama ve Varyanslar içinHipotez Testleri ve Güven Aralıkları
7 Varyans Analizi
8 Ara Sınav
9 Çapraz Tablo, Kikare testi
10 Çapraz Tablo, Kikare testi
11 İlişki Analizi
12 Regresyon Analizi
13 Regresyon Analizi
14 Gözden Geçirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Statistical Methods, George W Snedecor, William Cochran, Iowa State Press, IA USAEnglish
Applied Linear Statistical Methods, Neter and others, IRWIN poress, USAEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları