DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 317SATIŞ YÖNETİMİ3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin temel amacı, satış yönetiminde kullanılan temel kavram, yöntem ve stratejileri açıklamaktır.
Ders İçeriği Satış yönetimi kavramı ve önemi, satış yönetimi amaç ve stratejileri, satış gücünün örgütlenmesi, satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi, satışçıların ücretlendirilmesi, satışçıların motivasyonu, satışçıların performansının değerlendirilmesi, satışçıların denetimi, kişisel satış, sıcak-soğuk satış, satışta beden ve mekan dili, satışta itirazların karşılanması, satışların kapatma teknikleri, tüketici hakları ve tüketicinin korunması kanunu, uluslararası satış yönetimi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Satış faaliyetlerini planlar.
2Satışta sözlü ve sözsüz iletişim araçlarını kullanır.
3Satış sürecinde potansiyel müşteri itirazlarını tanımlar.
4Satışı başarılı bir şekilde kapatma stratejilerini tanımlar.
5Satış elemanlarını tedarik etme, eğitme, motive etme, performanslarını ölçme stratejilerini tanımlar.
6İşletmelerin satış faaliyetleriyle ilgili kararları alır.
7Tüketicinin korunmasına yönelik yasal mevzuatı yorumlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01111121232223
ÖK 02222111232121
ÖK 03111123222132
ÖK 04232223212223
ÖK 05212123233323
ÖK 06323231232132
ÖK 07122322321232
Ara Toplam121213111414151714121716
Katkı222222222222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1SÜLEYMAN BARUTÇU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 317 Dersin Adı:  SATIŞ YÖNETİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR SÜLEYMAN BARUTÇU E-Mail:  sbarutcu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2702,
Ders Yeri İİBF A0010,
Amaç : Dersin temel amacı, satış yönetiminde kullanılan temel kavram, yöntem ve stratejileri açıklamaktır.
İçerik : Satış yönetimi kavramı ve önemi, satış yönetimi amaç ve stratejileri, satış gücünün örgütlenmesi, satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi, satışçıların ücretlendirilmesi, satışçıların motivasyonu, satışçıların performansının değerlendirilmesi, satışçıların denetimi, kişisel satış, sıcak-soğuk satış, satışta beden ve mekan dili, satışta itirazların karşılanması, satışların kapatma teknikleri, tüketici hakları ve tüketicinin korunması kanunu, uluslararası satış yönetimi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Pazarlama ve Satış
2 Satış ve Satışçılık Mesleği
3 Tüketim Psikolojisi ve Satın Alma Şekilleri
4 Satışta İletişimin Rolü ve Beden Dili
5 Satış Süreci
6 Satış Sunumu
7 Satışta İtirazları Karşılama ve Satış Kapatma
8 Satış Yönetimi
9 Satış Planlama ve Bütçeleme
10 Optimal Satış Gücü Büyüklüğünün Belirlenmesi
11 Satış Gücünün Belirlenmesi ve Yetiştirilmesi
12 Satış Gücünün Motivasyonu
13 Satışta Performans Ölçümü ve Perakende Noktasında Satış
14 Gelecekte Satışçılık Mesleği ve Uluslararası Satış Yönetimi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
TANNER, J., HONEYCUTT, E. D., ERFFMEYER, R. C. (2009) “Sales Management” Prentice Hall, English
JOBBER, D.; LANCASTER, G. (2009) “Sales and Sales Management” 8th Edition, Prentice Hall, England.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU