DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 205DİFERANSİYEL DENKLEMLER3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Fark denklemleri ve diferansiyel denklem tanımlamaları yapılıp bunların çözüm yöntemleri verilerek istatistik ve ekonomideki uygulamalarını ortaya koymaktır.
Ders İçeriği Hafta Konular 1 Sonlu farklar ve birinci mertebeden fark denklemleri ve çözümleri 2 İkinci mertebeden fark denklemleri ve çözümleri 3 Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, çözümleri, başlangıç ve sınır değer problemleri, basit tipteki diferansiyel denklemler 4 Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler 5 Tam diferansiyel denklemler, İntegral çarpanı, homojen diferansiyel denklemler 6 Doğrusal diferansiyel denklemler 7 Doğrusal olmayan diferansiyel denklemler 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 10 Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin istatistikteki ve ekonomideki uygulamaları 11 Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler - Doğrusal bağımsız fonksiyonlar, Wronskian determinantı 12 Sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler, Sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler 13 Cauchy-Euler denklemi, ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin istatistikteki uygulamaları 14 Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin Seriler ile Çözümü - adi nokta civarında kuvvet serisi çözümü, tekil noktalar civarında çözüm; Frobenius metodu
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Fark denklemlerinin ne anlam ifade ettiğini görerek çözüm yöntemini anlayabilme
2Diferansiyel denklem sınıflarını tanımak ve çözüm yöntemlerini ortaya koyabilme
3Diferansiyel denklemlerin istatistikteki ve ekonomideki uygulamalarını çözebilme
4Disiplinler arası problemleri çözmede kullanılacak sayısal analiz yöntemlerine ileri düzey anlayış yeteneği kazandırabilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01111111234323
ÖK 02212222343332
ÖK 03111111235412
ÖK 04111111232423
Ara Toplam5455559131414810
Katkı111111234423

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11717
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları