DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBKY 371E-DEVLET POLİTİKASI3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, son yıllarda kamu yönetimi alan yazını içerisinde oldukça önemli bir gündem haline gelen e-devlet kavramına ilişkin kuramsal altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, e-devlet politikasının tarihsel gelişimi, aktörleri, aktörler arası ilişkilerin de ortaya konulması amaçlanmaktadır. .
Ders İçeriği e-Devlet alanı bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeye, özellikle internet olgusunda yaşanan öngörülemeyen gelişmeye bağlı olarak disiplinlerarası bir yönelime sahip olan, konu itibariyle kuramsal olarak 7/24 olarak sunulması kurgulanan kamu hizmetlerinin elektronik ortamda pratik biçimde sunulmasını amaçlayan, bunun yanında seçilmiş, atanmış ve vatandaşların devlet olgusuna bakışındaki algılamanın olumlu yönde geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. Bu derste öncelikle kamu yönetiminde teknoloji ve bilgi yönetimi olgusu, kamuya ait birimlerde enformasyon toplanması, saklanması, işlenmesi ve yayınlanması, elektronik ortamda gerçekleşecek ilişkiler ağı ve internet üzerinde kamu idari ünitelerinin hizmet kapsamı hakkında bilinçlendirme olguları verilecektir. Söz konusu olguların yardımıyla, bilişim teknolojilerinin kamu yönetim ve hizmetleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Bilindiği üzere, e-devlet ile klasik yönetim anlayışından önemli ölçüde sapma söz konusudur. Bu sapmanın kuramsal temelinin ortaya konulması dersin temel amacıdır. Bu bağlamda, vatandaşın kamu hizmeti ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi, devlet ve vatandaş arasında iletişimin değişen yönünün belirlenmesi, örgütsel yapılarda e-devlet olgusuyla ortaya çıkan değişimin belirlenmesi, hizmet sunum şekillerinde oluşan değişikliklerin ortaya konulması, yönetim anlayışında oluşan değişimin belirlenmesi, vatandaşların ilişki biçimlerinde oluşan değişimin ortaya konulması, e-devletin sunduğu kolaylıkların belirlenmesi temel konu başlıkları olarak dikkat çekmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler politika (policy) bilimi için gerekli bilgiyi elde etmek, tanımlamak, saklamak ve gerektiğinde kullanmak yetisini elde eder.
2e-devlet politikalarının gelişimini bilir ve e-devlet politikalarının nasıl geliştiğini çözümler.
3Öğrenciler; e-devlet, e-katılım, e-demokrasi kavramlarını bilir ve bunları anlamlı bir bütün olarak ilişkilendirir.
4e-devlet politikası bağlamında, talep edenler ve karar vericiler arasındaki etkileşimleri bilirler.
5e-devlet politikası bağlamında ortaya çıkan değişimleri anlarlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01111111112222
ÖK 02121212321232
ÖK 03212121312321
ÖK 04121212121313
ÖK 05212123123212
Ara Toplam77777998912910
Katkı111112222222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11717
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Yaz1NACİ KARKIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBKY 371 Dersin Adı:  E-DEVLET POLİTİKASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Yaz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NACİ KARKIN E-Mail:  nkirgin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2781,
Ders Yeri İİBF A0001, İİBF C0304,
Amaç : Bu dersin amacı, son yıllarda kamu yönetimi alan yazını içerisinde oldukça önemli bir gündem haline gelen e-devlet kavramına ilişkin kuramsal altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, e-devlet politikasının tarihsel gelişimi, aktörleri, aktörler arası ilişkilerin de ortaya konulması amaçlanmaktadır. .
İçerik : e-Devlet alanı bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeye, özellikle internet olgusunda yaşanan öngörülemeyen gelişmeye bağlı olarak disiplinlerarası bir yönelime sahip olan, konu itibariyle kuramsal olarak 7/24 olarak sunulması kurgulanan kamu hizmetlerinin elektronik ortamda pratik biçimde sunulmasını amaçlayan, bunun yanında seçilmiş, atanmış ve vatandaşların devlet olgusuna bakışındaki algılamanın olumlu yönde geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. Bu derste öncelikle kamu yönetiminde teknoloji ve bilgi yönetimi olgusu, kamuya ait birimlerde enformasyon toplanması, saklanması, işlenmesi ve yayınlanması, elektronik ortamda gerçekleşecek ilişkiler ağı ve internet üzerinde kamu idari ünitelerinin hizmet kapsamı hakkında bilinçlendirme olguları verilecektir. Söz konusu olguların yardımıyla, bilişim teknolojilerinin kamu yönetim ve hizmetleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Bilindiği üzere, e-devlet ile klasik yönetim anlayışından önemli ölçüde sapma söz konusudur. Bu sapmanın kuramsal temelinin ortaya konulması dersin temel amacıdır. Bu bağlamda, vatandaşın kamu hizmeti ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi, devlet ve vatandaş arasında iletişimin değişen yönünün belirlenmesi, örgütsel yapılarda e-devlet olgusuyla ortaya çıkan değişimin belirlenmesi, hizmet sunum şekillerinde oluşan değişikliklerin ortaya konulması, yönetim anlayışında oluşan değişimin belirlenmesi, vatandaşların ilişki biçimlerinde oluşan değişimin ortaya konulması, e-devletin sunduğu kolaylıkların belirlenmesi temel konu başlıkları olarak dikkat çekmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş: Yönetim ve Teknoloji İlişkisi
2 e-Devlet Kavramı ve İlişkili Diğer Kavramlar
3 Türkiye'de e-Devlet: Tarihsel Süreç ve İlgili Kurumlar
4 Türkiye'de e-Devlet Uygulama ve Projeleri-I
5 Türkiye'de e-Devlet Uygulama ve Projeleri-II
6 Türkiye'de E-Devlet Uygulamaları: Sorun ve Engeller-I
7 Ara Sınav
8 Türkiye'de E-Devlet Uygulamaları: Sorun ve Engeller-II
9 Karşılaştırmalı e-devlet Politikaları-I
10 Karşılaştırmalı e-devlet Politikaları-II
11 Sosyal Medya Politikası
12 Açık Veri
13 Açık Hükümet
14 Sonuç ve Değerlendirmeler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU