DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
YBS 374NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 04. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Nitel araştırma tekniklerinin temel prensiplerini tanıyabilme; nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayabilme; nitel araştırmada veri analizini kavrayabilme; nitel araştırmada bilimsel etik kurallarını tanıyabilme; program geliştirme alanıyla ilgili bir konuda ilkelere uygun bir araştırma önerisi hazırlayabilme; araştırma ve araştırma önerilerinde bilimsel etiğe uygun davranabilme; yüksek lisans tezini bilimsel ölçütlere uygun olarak yürütmeye isteklilik.
Ders İçeriği Nitel araştırmada temel kavramlar. Eğitim araştırmalarında kullanılan farklı nitel araştırma yöntemlerinin (durum incelemesi, görüşme, gözlem, etnoğrafi, odak grup vs.) incelenmesi. Veri toplama teknikleri, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, veri analiz yöntemlerinin incelenmesi ve uygulama yapılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Nitel araştırmayı paradigma değişimiyle ilişkilendirir
2Dayandığı kuramsal temelleri inceleyerek, nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yerini ifade etme
3Kendi çalışma alanındaki sorunlara yönelik olarak nitel araştırmalar tasarlar
4Nitel araştırmalara uygun veri toplama yöntemlerini kullanır
5Nitel verileri analiz yollarını kullanır
6Nitel araştırmada geçerlik/güvenirlik önlemlerini alır
7Nitel araştırmanın sosyal bilimlerdeki yerini takdir eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01212121334344
ÖK 02111111343333
ÖK 03122221444344
ÖK 04111111213232
ÖK 05111111232223
ÖK 06111112222332
ÖK 07122112332454
Ara Toplam8910899192020202422
Katkı111111333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11717
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ÇETİN KALBURAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  YBS 374 Dersin Adı:  NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÇETİN KALBURAN E-Mail:  İç Hat:  296 2949,
Ders Yeri İİBF B0116,
Amaç : Nitel araştırma tekniklerinin temel prensiplerini tanıyabilme; nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayabilme; nitel araştırmada veri analizini kavrayabilme; nitel araştırmada bilimsel etik kurallarını tanıyabilme; program geliştirme alanıyla ilgili bir konuda ilkelere uygun bir araştırma önerisi hazırlayabilme; araştırma ve araştırma önerilerinde bilimsel etiğe uygun davranabilme; yüksek lisans tezini bilimsel ölçütlere uygun olarak yürütmeye isteklilik.
İçerik : Nitel araştırmada temel kavramlar. Eğitim araştırmalarında kullanılan farklı nitel araştırma yöntemlerinin (durum incelemesi, görüşme, gözlem, etnoğrafi, odak grup vs.) incelenmesi. Veri toplama teknikleri, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, veri analiz yöntemlerinin incelenmesi ve uygulama yapılması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri
2 Nitel Araştırma Desenleri / Bölüm 1
3 Nitel Araştırma Desenleri / Bölüm 2
4 Nitel Araştırma Süreci
5 Nitel Araştırmada Örneklem Seçimi
6 Veri Toplama - Görüşme, Gözlem, Doküman İncelemesi ve Mecazlar
7 Ara Sınav
8 Nitel Veri Analizi
9 Nitel Veri Analizi Programları
10 Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik
11 Örnek Olay Çalışmaları
12 Eylem Araştırması
13 Karma Yöntem Araştırmaları
14 Araştırma Örnekleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Doing Qualitative Research: Designs, Methods, and Techniques, Greg M. Scott, Roberta M. Garner, Pearson.English
Qualitative Research & Evaluation Methods, Michael Q. Patton, Sage Publishing.English
Qualitative Research Methods, Sarah J. Tracy, Wiley-Blackwell.English
Qualitative Inquiry and Research Design, John W. Creswell, Sage Publishing.English
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Berg B. L., Lune, H. (Çev. Ed. Aydın, H.) Eğitim Yayınevi / Pearson.Türkçe
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Yıldırım, A., Şimşek, H., Seçkin Ayıncılık.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU