DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBKY 412ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu Dersin amacı Çevre yönetiminin teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutunun bir bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
Ders İçeriği Çevre Biliminin Tanımı, İnsan Çevre İlişkisi, Çevre Sorunlarının Tanımı, Çevre Politikalarının analizi, Çevre Yasası, Çevre Ekonomisi, Sürdürülebilir Kalkınma.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Başlıca çevre sorunlarının tarihsel gelişimini değerlendirir.
2Çevre sorunlarını ve çevreye etkilerini sorgular; çevre sorunlarının çözümünde hukuki araçları formüle eder.
3Farklı çevre politikalarını birbiriyle karşılaştırır.
4Çevre sorunlarının uluslararası boyutunu tanımlar, bu bağlamda uluslararası örgütlerin işlev ve sorumluluklarını yorumlar
5Çevresel Etki Değerlendirmesinin önleme politikaları bağlamında amaçlarını, usulünü, etkinliğini hesaplar.
1Başlıca çevre sorunlarının tarihsel gelişimini değerlendirir.
2Çevre sorunlarını ve çevreye etkilerini sorgular; çevre sorunlarının çözümünde hukuki araçları formüle eder.
3Farklı çevre politikalarını birbiriyle karşılaştırır.
4Çevre sorunlarının uluslararası boyutunu tanımlar, bu bağlamda uluslararası örgütlerin işlev ve sorumluluklarını yorumlar
5Çevresel Etki Değerlendirmesinin önleme politikaları bağlamında amaçlarını, usulünü, etkinliğini hesaplar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
ÖK 05      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar2ÖZGE ÜNVER DİRLİK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBKY 412 Dersin Adı:  ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZGE ÜNVER DİRLİK E-Mail:  ounver@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3863,
Ders Yeri İİBF C0207,
Amaç : Bu Dersin amacı Çevre yönetiminin teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutunun bir bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
İçerik : Çevre Biliminin Tanımı, İnsan Çevre İlişkisi, Çevre Sorunlarının Tanımı, Çevre Politikalarının analizi, Çevre Yasası, Çevre Ekonomisi, Sürdürülebilir Kalkınma.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Çevre,Bilim ve Politika;Kavramlar ve terimler;ekoloji,doğa,çevre,siyasal ekoloji,yöntem sorunları
2 Çevre-Toplum etkileşimi;dünya nüfusunun gelişme çizgisi,Dünya nüfusunun genel görünümü,nüfusa ilişkin görüşler
3 Nüfus politikasının önemi,Türkiye'nin nüfus sorunu ve politikaları
4 Habitat,Doğal kaynaklar
5 Beslenme;besinsel düzen farklılıkları,gelişmiş -az gelişmiş ülke ayrımı,açlık ve açlıkla savaş,Türkiye'nin beslenme sorunları
6 Enerji;enerji kaynakları,enerji ve çevre,enerji politikaları,çevre kirliliği
7 Çevresel değerler ve kirlenme;hava,su ve toprak
8 Flora ve Fauna;ormanlar,ulusal parklar,çayır ve mer'alar,sulak alanlar,endemik bitkiler,fauna,endemik hayvanlar,faunaya ilişkin sorunlar
9 Kültürel çevre;kültürel çevre tanımı,Türkiye'deki kültürel çevrenin genel görünümü,Külürel çevreyi koruma sorunları,çevre sorunları ve çevresel sorumluluk
10 Çevre politikası kavramı;içerik yönünden çevre politikaları,yöntem açısından çevre politikaları
11 Çevre politikasının uluslararası boyutları;uluslararası politika ve çevre,uluslararası örgütler ve çevre
12 Türkiye'de çevre yönetimi ve politikası
13 Çevre politikalarını belirleyen temel mevzuat
14 Çevrenin yargı yoluyla korunması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
RUŞEN KELEŞ,CAN HAMAMCI,AYKUT ÇOBAN;ÇEVRE POLİTİKASITürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU