DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 426ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Farklı piyasa yapılarının firmaların üretim ve fiyatlama süreci üzerindeki etkilerinin çözümlenmesi. Piyasa yapısı ile firmaların performansları arasındaki ilişkilerin açıklanması. Bilginin piyasada üretici ve tüketici davranışları nasıl etkilediğinin analiz edilerek yorumlanması.
Ders İçeriği Firma ve maliyetler, tam rekabet, tekel, oligopol, kartel ve tekelci rekabet piyasalarında firmaların üretim ve kar maksimizasyon süreci, piyasa gücü ile fiyatlama arasındaki etkileşim, bilgi, reklam ve üretim haklarının üretim ve fiyatlama süreçleri üzerindeki etkileri anlatılarak analizler yapılacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Endüstriyel Organizasyonda kullanılan temel kavramları tanımlar.
2Aksak rekabet piyasalarında firmaların üretim süreçlerini açıklar.
3Aksak rekabet piyasalarında firmaların fiyatlama davranışlarını hangi faktörlerin, nasıl etkilediğini yorumlar.
4Firmaların farklı piyasa yapılarında karar süreçlerini karşılaştırır ve gerçek dünyada yaşananları yorumlar.
5Piyasa yapısı ile firma performansları arasındaki ilişkiyi açıklayan yaklaşımları bilir.
6Bilgi, reklam ve üretim haklarının firmaların karar süreçleri üzerindeki olası etkilerini açıklar.
1Endüstriyel Organizasyonda kullanılan temel kavramları tanımlar.
2Aksak rekabet piyasalarında firmaların üretim süreçlerini açıklar.
3Aksak rekabet piyasalarında firmaların fiyatlama davranışlarını hangi faktörlerin, nasıl etkilediğini yorumlar.
4Firmaların farklı piyasa yapılarında karar süreçlerini karşılaştırır ve gerçek dünyada yaşananları yorumlar.
5Piyasa yapısı ile firma performansları arasındaki ilişkiyi açıklayan yaklaşımları bilir.
6Bilgi, reklam ve üretim haklarının firmaların karar süreçleri üzerindeki olası etkilerini açıklar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
ÖK 05      
ÖK 06      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Güz2ABDULVAHAP ÖZCAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 426 Dersin Adı:  ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ABDULVAHAP ÖZCAN E-Mail:  aozcan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2737, 296 2737,
Ders Yeri İİBF C0202,
Amaç : Farklı piyasa yapılarının firmaların üretim ve fiyatlama süreci üzerindeki etkilerinin çözümlenmesi. Piyasa yapısı ile firmaların performansları arasındaki ilişkilerin açıklanması. Bilginin piyasada üretici ve tüketici davranışları nasıl etkilediğinin analiz edilerek yorumlanması.
İçerik : Firma ve maliyetler, tam rekabet, tekel, oligopol, kartel ve tekelci rekabet piyasalarında firmaların üretim ve kar maksimizasyon süreci, piyasa gücü ile fiyatlama arasındaki etkileşim, bilgi, reklam ve üretim haklarının üretim ve fiyatlama süreçleri üzerindeki etkileri anlatılarak analizler yapılacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel Kavram ve Tartışmalar
2 Rekabet ve Monopol Teorileri
3 Piyasa Tanımlaması, Aksaklıklar ve Rekabetin Derecesi
4 Piyasa Gücünün Fiyatlar, Karlar ve Etkinlik Üzerindeki Etkileri
5 Yenilik, Adalet ve Diğer Değerler
6 Yapı Üzerinde Sermaye Piyasası, Mergerler ve Diğer Etkiler
7 Pozitif ve Negatif Ölçek Ekonomileri
8 Ara Sınav
9 Firma: Kavram ve Koşullar
10 Monopol, Hakimiyet ve Giriş
11 Fiyat Farklılaştırması ve Yıkıcı Eylemler
12 Dar Oligopol: Teoriler ve Gerçek Dünya İlişkileri
13 Dikey Koşullar, Ölçek ve Farklılaştırma ve Reklam
14 Antitröst Politikaları, Regülasyon, Deregülasyon ve Özelleştirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kemal Yıldırım ve Diğ., Endüstriyel Ekonomi, Ekin Yay. 4.B. ,2009Türkçe
Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, Pearson, 2005Türkçe
Kemal Yıldırım ve Diğ., Endüstriyel Ekonomi, Ekin Yay. 4.B. ,2009Türkçe
Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, Pearson, 2005Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları