DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEKO 406GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili kavramlar konusunda bilgi vermek ve gelir dağılımı politikalarını tartışmak.
Ders İçeriği Gelir Dağılımı ve Yoksulluk ile İlgili Temel Kavramlar, Gelir Dağılımı Teorileri, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Politikaları, Politikaların Amaçları ve Araçları, Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Ölçümü, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İlişkisi ve Göstergelerinin Özellikle Türkiye ve AB ve Diğer Uluslararası Entegrasyon Örnekleri .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gelir dağılımı ve yoksulluğa ilişkin temel kavramları öğrenmek
2Dünyada ve Türkiye’de gelir dağılımının genel görünümünü bilmek
3Gelir dağılımı politikaları konusunda eleştirel bakış açısı geliştirmek
4Yoksulluk üzerinde derinlemesine analiz yapabilmek
5Ekonomi ve işgücü piyasasındaki gelişmeleri gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili politika ve gelişmeler çerçevesinde tahlil edebilmek
1Gelir dağılımı ve yoksulluğa ilişkin temel kavramları öğrenmek
2Dünyada ve Türkiye’de gelir dağılımının genel görünümünü bilmek
3Gelir dağılımı politikaları konusunda eleştirel bakış açısı geliştirmek
4Yoksulluk üzerinde derinlemesine analiz yapabilmek
5Ekonomi ve işgücü piyasasındaki gelişmeleri gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili politika ve gelişmeler çerçevesinde tahlil edebilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
ÖK 05      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Güz2HÜLYA KABAKÇI KARADENİZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CEKO 406 Dersin Adı:  GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT HÜLYA KABAKÇI KARADENİZ E-Mail:  hulyak@pau.edu.tr, İç Hat:  8115070 109, 296 2793,
Ders Yeri İİBF C0106,
Amaç : gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili kavramlar konusunda bilgi vermek ve gelir dağılımı politikalarını tartışmak.
İçerik : Gelir Dağılımı ve Yoksulluk ile İlgili Temel Kavramlar, Gelir Dağılımı Teorileri, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Politikaları, Politikaların Amaçları ve Araçları, Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Ölçümü, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İlişkisi ve Göstergelerinin Özellikle Türkiye ve AB ve Diğer Uluslararası Entegrasyon Örnekleri .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
2 Az Gelişmişliğin Ölçülmesi
3 Az Gelişmiş Ülkelerin Ekonomik ve Yapısal Özellikleri
4 Az Gelişmiş Ülkelerin Demografik, Sosyal ve Siyasal Özellikleri
5 Az Gelişmişliğin Nedenleri
6 Gelir Dağılımı Kavramı ve Gelir Dağılımı Ölçütleri
7 Gelir Dağılımını Belirleyen Faktörler
8 Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Gelir Eşitsizliği
9 Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Gelir Eşitsizliği
10 Yoksulluk Kavramı ve Nedenleri
11 Yoksulluk Endeksleri
12 Yoksullukla Mücadele Politikaları
13 Türkiye'de Yoksullukla Mücadele
14 Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Yoksulluk Profili
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları