DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
UTFB 406MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI3 + 07. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Ders finansal piyasalar ve kurumları, uluslararası ortamda değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ders finansal varlıklar kavramı, bu varlıkların modern ekonomi ve mali piyasalar içindeki rollerinin anlatımıyla başlar. Derste finansal aracılar, görevleri, kısaca onların aktif / pasif yönetimi ve finansal yenilik, varlık menkul kıymetleştirme ve küreselleşme gibi son gelişmeler üzerine odaklanılacaktır. Devletin finans piyasasındaki rolü Türkiye üzerinden işlenecektir. Yakın tarihi göz önüne alındığında, bu konu çok önemlidir. Ayrıca; derste mevduat kuruluşları, Merkez Bankası, para yaratma ve para politikası konuları ele alınmaktadır. Yine bu konuların ele alınışında Türk bankacılık sektörü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası esas alınacaktır. Sigorta şirketleri, yatırım şirketleri, emeklilik fonları, devlet iç borçlanması, menkul kıymet piyasaları incelenecektir.
Ders İçeriği Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Finans piyasalarını, finansal aracıları ve rollerini sıralayabilecektir
2Finans piyasalarının ekonomideki yeri ve önemini tartışabilecektir
3Finans piyasalarının işlemcilerini ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verebilecektir.
4Türk finans sistemini açıklayabilecektir
5Finansal varlıkları ve bu varlıkların ekonomi içindeki rolleri açıklayabilecektir
1Finans piyasalarını, finansal aracıları ve rollerini sıralayabilecektir
2Finans piyasalarının ekonomideki yeri ve önemini tartışabilecektir
3Finans piyasalarının işlemcilerini ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verebilecektir.
4Türk finans sistemini açıklayabilecektir
5Finansal varlıkları ve bu varlıkların ekonomi içindeki rolleri açıklayabilecektir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
ÖK 05      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2ENDER COŞKUN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  UTFB 406 Dersin Adı:  MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ENDER COŞKUN E-Mail:  enderc@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2814,
Ders Yeri İİBF C0105,
Amaç : Ders finansal piyasalar ve kurumları, uluslararası ortamda değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ders finansal varlıklar kavramı, bu varlıkların modern ekonomi ve mali piyasalar içindeki rollerinin anlatımıyla başlar. Derste finansal aracılar, görevleri, kısaca onların aktif / pasif yönetimi ve finansal yenilik, varlık menkul kıymetleştirme ve küreselleşme gibi son gelişmeler üzerine odaklanılacaktır. Devletin finans piyasasındaki rolü Türkiye üzerinden işlenecektir. Yakın tarihi göz önüne alındığında, bu konu çok önemlidir. Ayrıca; derste mevduat kuruluşları, Merkez Bankası, para yaratma ve para politikası konuları ele alınmaktadır. Yine bu konuların ele alınışında Türk bankacılık sektörü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası esas alınacaktır. Sigorta şirketleri, yatırım şirketleri, emeklilik fonları, devlet iç borçlanması, menkul kıymet piyasaları incelenecektir.
İçerik : Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Yatırım Ortamı
2 Finansal Piyasalar
3 Finansal Kurumlar
4 Menkul Kıymet Borsaları
5 Sermaye Piyasası Araçları
6 Hisse Senetleri
7 Tahviller
8 Diğer Sermaye Piyasası Araçları-1
9 Diğer Sermaye Piyasası Araçları-2
10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri
11 Halka Açılma ve Hisse Senedi Değerlemesi
12 Sermaye Piyasası Kurulu
13 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
14 Sermaye Piyasası Mevzuatı İle İlgili Dİğer Konular
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Turhan Korkmaz ve Ali CEYLAN (2007), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Ekin Yayınları, Bursa.Türkçe
Lale KARABIYIK ve Adem ANBAR (2010), Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin Yayınları, Bursa.Türkçe
Mehmet Baha KARAN (2011), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara.Türkçe
Turhan Korkmaz ve Ali CEYLAN (2007), Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Ekin Yayınları, Bursa.Türkçe
Lale KARABIYIK ve Adem ANBAR (2010), Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin Yayınları, Bursa.Türkçe
Mehmet Baha KARAN (2011), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları