DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 423KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Küreselleşme sürecinin yerel ekonomiler, uluslararası ticaret ve üretim faktörleri transferleri üzerindeki etkilerinin analiz edilerek yorumlanması.
Ders İçeriği Ekonomik Bütünleşmenin Anlamı Ekonomik Bütünleşme girişimlerinin Uluslararası Kuruluşlar İçindeki yeri Ekonomik Bütünleşmeler Açısından özel önem taşıyan bir ekonomik işbirliği kuruluşu: WTO Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Teorisi Ekonomik Bütünleşmenin statik refah etkileri Ekonomik Bütünleşmenin dinamik refah etkileri Ekonomik Bütünleşme ve politika uyumlaştırması Gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik bütünleşme Yeni Dünya Düzeni: Küreselleşme üzerinde durulacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Küreselleşme oluşumu açıklar.
2Küreselleşmenin bireysel etkilerini açıklar.
3Küreselleşmenin toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini açıklar.
4Küreselleşmenin ekonomik sonuçlarını yorumlar.
5Entegrasyon Türlerini açıklar.
6Türkiye’nin içinde bulunduğu entegrasyonları yorumlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
ÖK 06333333
Ara Toplam181818181818
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2NİHAT BATMAZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 423 Dersin Adı:  KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NİHAT BATMAZ E-Mail:  nbatmaz@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2659, 296 2659, 296 2659, 296 2659,
Ders Yeri İİBF A0011,
Amaç : Küreselleşme sürecinin yerel ekonomiler, uluslararası ticaret ve üretim faktörleri transferleri üzerindeki etkilerinin analiz edilerek yorumlanması.
İçerik : Ekonomik Bütünleşmenin Anlamı Ekonomik Bütünleşme girişimlerinin Uluslararası Kuruluşlar İçindeki yeri Ekonomik Bütünleşmeler Açısından özel önem taşıyan bir ekonomik işbirliği kuruluşu: WTO Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Teorisi Ekonomik Bütünleşmenin statik refah etkileri Ekonomik Bütünleşmenin dinamik refah etkileri Ekonomik Bütünleşme ve politika uyumlaştırması Gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik bütünleşme Yeni Dünya Düzeni: Küreselleşme üzerinde durulacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dünya ekonomisinde gelişmeler ve küreselleşme
2 Küreselleşme ve bölgeselleşme
3 Ekonomik entegrasyon teorileri ve son dönemdeki gelişmeler
4 Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi: GATT'dan DTÖ'ne
5 Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşlar: IMF
6 Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşlar: Dünya Bankası
7 Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşlar: Uluslararası Kalkınma Bankaları ve BM
8 Ara sınav
9 Coğrafi bölge esasına dayanmayan ekonomik entegrasyonlar
10 Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar: AB
11 Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar: AB
12 Amerika ve Asya-Pasifik'teki entegrasyonlar
13 Afrika ve Asya'daki entegrasyonlar
14 Türkiyenin içinde bulunduğu entegrasyonlar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Uluslararası İktisat, Halil SeyidoğluTürkçe
Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Ed: Osman Küçükahmetoğlu vd.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları