DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 320TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI3 + 08. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin temel amaçları, tüketici davranışlarının anlaşılması, tüketimle ilgili davranışlarının belirlenmesi ve bu davranışların etkilenmesine yönelik olarak pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesidir.
Ders İçeriği İhtiyaç, müşteri, tüketici ve tüketim kavramları, tüketici davranışı kavramı ve pazarlama, tüketici davranışlarının pazarlamadaki ve satıştaki önemi, tüketici karar alma süreci, tüketici davranış modelleri, ihtiyaç, güdü, dürtü ve motivasyon ilişkisi, algılama öğrenme, tutum, kişilik ve kişilik kuramları, yaşam tarzı, kültür ve alt kültür, sosyal sınıflar, aile, referans grubu, örgütsel pazarlarda müşteriler ve satın alma özellikleri
Ders Ön Koşul BUSI 329 PAZARLAMA - I
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İşletmelerin hedef kitlesi olan tüketicilerin/örgütsel alıcıların nasıl davrandığını analiz eder.
2Tüketici satın alma karar sürecini etkileyen faktörleri tanımlar.
3Örgütsel pazarlarda satın alma karar sürecini yorumlar.
4Tüketici davranışlarını analiz ederek elde ettiği bilgiyi sunduğu/sunacağı mal ve hizmetler için hedef pazarı seçmek, pazarı bölümlendirmek ve pazarda konumlandırmak için kullanır.
1İşletmelerin hedef kitlesi olan tüketicilerin/örgütsel alıcıların nasıl davrandığını analiz eder.
2Tüketici satın alma karar sürecini etkileyen faktörleri tanımlar.
3Örgütsel pazarlarda satın alma karar sürecini yorumlar.
4Tüketici davranışlarını analiz ederek elde ettiği bilgiyi sunduğu/sunacağı mal ve hizmetler için hedef pazarı seçmek, pazarı bölümlendirmek ve pazarda konumlandırmak için kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar2MUSTAFA ATAHAN YILMAZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 320 Dersin Adı:  TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA ATAHAN YILMAZ E-Mail:  matahany@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2835,
Ders Yeri İİBF B0002,
Amaç : Bu dersin temel amaçları, tüketici davranışlarının anlaşılması, tüketimle ilgili davranışlarının belirlenmesi ve bu davranışların etkilenmesine yönelik olarak pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesidir.
İçerik : İhtiyaç, müşteri, tüketici ve tüketim kavramları, tüketici davranışı kavramı ve pazarlama, tüketici davranışlarının pazarlamadaki ve satıştaki önemi, tüketici karar alma süreci, tüketici davranış modelleri, ihtiyaç, güdü, dürtü ve motivasyon ilişkisi, algılama öğrenme, tutum, kişilik ve kişilik kuramları, yaşam tarzı, kültür ve alt kültür, sosyal sınıflar, aile, referans grubu, örgütsel pazarlarda müşteriler ve satın alma özellikleri
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İhtiyaç, Müşteri, Tüketici ve Tüketim Kavramları
2 Tüketici Davranışı Kavramı ve Pazarlama
3 Tüketici Davranışlarının Pazarlamadaki ve Satıştaki Önemi
4 Tüketici Karar Alma Süreci
5 Tüketici Davranış Modelleri
6 İhtiyaç, Güdü, Dürtü ve Motivasyon İlişkisi
7 Algılama
8 Öğrenme
9 Tutum
10 Kişilik ve Kişilik Kuramları
11 Yaşam Tarzı
12 Kültür ve Alt kültür
13 Sosyal Sınıflar, Aile, Referans Grubu
14 Örgütsel Pazarlarda Müşteriler Ve Satın Alma Özellikleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Islamoğlu, A. H. ve Altunışık, R. (2008) Tüketici Davranışları, Sakarya Yayıncılık, SakaryaTürkçe
Odabaşı, Y. Tüketici DavranışlarıTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları