DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 399YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİ3 + 07. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Ürün geliştirme surecini fikir üretme, fikir izleme, teknik uyarlama ve ticarileştirme evreleri açısından kavramak, Teknoloji ve AR-GE yönetiminin strateji, insan kaynağı, endüstriyel tasarım, teknoloji gibi çeşitli unsurlarla ilişkisini ve üst yönetimin bu konuda vereceği desteği anlamak, Kendiliğinden organizasyon perspektifinde, ürün geliştirme ekibini karmaşık sistem temelinde inceleyerek belirsizlik ortamında, yenilik ve yaratıcılığın nasıl geliştirilebileceğini öğrenmek.
Ders İçeriği İnovasyonun iş modelleri ile ilişkisi, inovasyon faaliyetlerinin işletmelerde uzun dönemde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak üzere nasıl değerlendirildiği, inovasyonun işletmelere ölçülebilir katma değeri nasıl sağlayabileceği stratejik inovasyon süreci için gerekli yönetim stili ve organizasyon yapısı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İnovasyonun stratejik öneminin anlaşılmasını sağlamak
2İşletme stratejisini destekleyecek inovasyon yeteneklerini belirlemeyi öğretmek
3İşletme performansını artıracak stratejik inovasyon konularını değerlendirmek
4İşletme performansını artıracak inovasyon konularını analiz etmek ve modellemek için ihtiyaç duyulan araçları belirlemeyi ve uygulamayı sağlamak
5Stratejik inovasyon yönetimindeki gelişmeleri yüksek düzeyde tartışmayı sağlamak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Yaz1İBRAHİM AKSEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 399 Dersin Adı:  YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Yaz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT İBRAHİM AKSEL E-Mail:  iaksel@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2681,
Ders Yeri İİBF B0116,
Amaç : Ürün geliştirme surecini fikir üretme, fikir izleme, teknik uyarlama ve ticarileştirme evreleri açısından kavramak, Teknoloji ve AR-GE yönetiminin strateji, insan kaynağı, endüstriyel tasarım, teknoloji gibi çeşitli unsurlarla ilişkisini ve üst yönetimin bu konuda vereceği desteği anlamak, Kendiliğinden organizasyon perspektifinde, ürün geliştirme ekibini karmaşık sistem temelinde inceleyerek belirsizlik ortamında, yenilik ve yaratıcılığın nasıl geliştirilebileceğini öğrenmek.
İçerik : İnovasyonun iş modelleri ile ilişkisi, inovasyon faaliyetlerinin işletmelerde uzun dönemde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak üzere nasıl değerlendirildiği, inovasyonun işletmelere ölçülebilir katma değeri nasıl sağlayabileceği stratejik inovasyon süreci için gerekli yönetim stili ve organizasyon yapısı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilim, teknoloji ve inovasyon
2 Bilgi ekonomisi ve inovasyonun rolü
3 İcat, inovasyon ve rekabet avantajı
4 Stratejik inovasyon: kavramlar ve modeller
5 İnovasyon sürecinin yönetimi
6 Stratejik inovasyon çerçevesinin geliştirilmesi
7 Ar-Ge yönetimi ve kitlesel işbirliği
8 İşletmeler arası ilişkiler ve şebeke yapılar
9 Stratejik güç birlikleri
10 Rekabet gücü olarak inovasyon
11 Yaratıcılık yönetimi ve örgütsel öğrenme
12 Beşeri sermaye yönetimi
13 İnovasyon ölçümü ve finansmanı
14 Yeni ürün geliştirme süreci
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Paul Trott (2005), Innovation Management and New Product Development, 3e., Prentice-HallEnglish
Joe Tidd, John Bessant, and Keith Pavitt (2005), Managing Innovation, 3e., John Wiley & Sons LtdEnglish
Cevahir Uzkurt, Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta, 2008Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları