DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 303EKONOMETRİ3 + 07. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri nicel olarak ölçmek, ekonomik modellerin parametrelerini tahmin etmek, ekonomik hipotezlerin veriler karşısında sınmasını yapmak ve öngörülerde bulunmak.
Ders İçeriği Tek değişkenli Regresyon modeli ve EKK tahmin Yöntemi, KDRM’nin varsayımları, Aralık tahmini ve Hipotez testleri, Alternatif Fonksiyon biçimleri, Çoklu Regresyon Modeli ve İstatistiksel Çıkarsama, Maksimum Olabilirlik Yöntemi, Yapısal Kararlılık Testleri, Regresyon modeline Matris yaklaşımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonomik analizlerde uygun bir regresyon modeli kurarak parametre tahminleri yapabilir.
2Parametre tahminlerine ilişkin istatistiksel çıkarsamalar çerçevesinde hipotez sınamaları yaparak karar verme becerileri gelişir.
3Alternatif fonksiyon biçimleri uygulayarak en iyi modeli kurabilir
4Varsayımlardan sapmalara ilişkin olarak bunların teşhisine yönelik sınamalar yaparak en iyi tahmin değerleri elde edebilir
5Ekonometrik yazılımlar kullanma becerisine sahip olmak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
Ara Toplam151515151515
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları