DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEKO 311AB SOSYAL POLİTİKASI3 + 07. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı Avrupa Birliği sosyal politikasının gelişimi, AB’de sosyal ortaklar, AB-Türkiye sosyal politika ilişkileri hakkında bilgi vermektir.
Ders İçeriği Bu derste sosyal politika kavramı ve tarihsel gelişimi, AB’nin oluşumu, kurumları, AB sosyal politikasının amacı, kapsamı, tarihsel gelişimi, AB sosyal politika kaynakları, yapısal ve kurumsal araçları, sosyal ortaklar, sosyal diyalog, AB-Türkiye sosyal politika ilişkileri işlenir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sosyal Politika kavramı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
2Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi ve kuramsal yapısını hakkında genel bilgi sahibi olur.
3AB Sosyal Politikalarını kapsamını ve amacını öğrenir.
4AB Sosyal Politikalarını tarihsel gelişimini öğrenir.
5AB sosyal politikası yapısal ve kurumsal araçları hakkında bilgi sahibi olur.
6AB sosyal ortaklar ve sosyal diyalog konularını öğrenir.
7AB-Türkiye sosyal politika ilişkilerini öğrenir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
ÖK 06333333
ÖK 07333333
Ara Toplam212121212121
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2013-2014 Güz2HACER SİMAY KARAALP ORHAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CEKO 311 Dersin Adı:  AB SOSYAL POLİTİKASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2013-2014 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HACER SİMAY KARAALP ORHAN E-Mail:  skaraalp@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2750,
Ders Yeri İİBF C0102,
Amaç : Bu dersin amacı Avrupa Birliği sosyal politikasının gelişimi, AB’de sosyal ortaklar, AB-Türkiye sosyal politika ilişkileri hakkında bilgi vermektir.
İçerik : Bu derste sosyal politika kavramı ve tarihsel gelişimi, AB’nin oluşumu, kurumları, AB sosyal politikasının amacı, kapsamı, tarihsel gelişimi, AB sosyal politika kaynakları, yapısal ve kurumsal araçları, sosyal ortaklar, sosyal diyalog, AB-Türkiye sosyal politika ilişkileri işlenir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI,KAPSAMI, ARAÇLARI VE FİNANSMANI
2 SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
3 SOSYAL POLİTİKALARIN TÜRKİYE'DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ
4 TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI
5 AB KURULUŞ TARİHİ, AB KURUMLARI ve SOSYAL POLİTİKA
6 AB SOSYAL POLİTİKALARININ KAPSAMI ve TARİHSEL GELİŞMİ
7 AB SOSYAL POLİTİKASININ HUKUKSAL KAYNAKLARI
8 AB’NDE ANTLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE SOSYAL POLİTİKANIN GELİŞİMİ
9 AB’NDE AYRIMCILIKLA MÜCADELE
10 AB’NDE SOSYAL İÇERME- SOSYAL FONLAR
11 AB İSTİHDAM STRATEJİSİ
12 AB’NDE SOSYAL ORTAKLAR
13 AB’NDE SOSYAL DİYALOG
14 AB-TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKA İLİŞKİLERİ_SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Meryem Koray, “Sosyal Politika”, İmge Kitabevi Yayınları, 2008Türkçe
Aziz Çelik, “AB Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı”, Kitap Yayınevi, 2006Türkçe
Muhsin Kar (Ed.), “Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye” Ekin Yayınevi, 2010. Türkçe
Meryem Koray, “Avrupa Toplum Modeli”, İmge Kitabevi, İstanbul, 2003.Türkçe
Mesut Gülmez, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Politika”, Hatiboğlu Yayıncılık, 2008 Türkçe
AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği, “ Avrupa Birliği, İstihdam ve Sosyal Politika, Ankara, 2002.Türkçe
Süleyman Özdemir, “Başlangıçtan Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Analizi”, Sosyal Siyaset Makaleleri, http://www.sosyalsiyaset.net/documents/refah_devletleri.htmTürkçe
Pınar Güral, Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası Çerçevesinde Güney Avrupa Sosyal Devlet Modeli ve Türkiye, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel müdürlüğü, Ankara, Mayıs 2009Türkçe
Ayşe Buğra ve Sinem Adar, Türkiye’nin Kamu Sosyal Koruma Harcamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi Sosyal Politika Forumu, Nisan, 2007Türkçe
Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporları, 19. Fasıl: İstihdam ve Sosyal PolitikaTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU