DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEKO 309TÜRKİYE'NİN TOP. YAP. VE SOSYAL PLAN.3 + 07. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türkiye'nin toplumsal yapısı ve sosyal planlama uygulamaları hakkında formasyon kazandırmak.
Ders İçeriği Türklerin Anadolu'ya Geliş Tarihinden Cumhuriyet Dönemine Kadar Toplumsal, Ekonomik, Kültürel, Nüfus, Yerleşim ve İşgücü Piyasasının Demografik ve Sosyal Yapısı. Aile Yapısı, Değişme Eğilimleri, Kırdan Kente Göç Süreci ve Sosyal, Ekonomik ve İşgücü Piyasasında Yarattığı Değişimler. 1933 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'ndan Günümüze Planlar, Planlı Dönem ve Türkiye'nin Sosyal Yapısının Planların Hedef ve Sonuçları Açısından Karşılaştırılması ve Küreselleşmenin Toplumsal Anlamda Yarattığı Değişim ve Sorunlar. .
Ders Ön Koşul SBKY 105 TOPLUM BİLİMİ
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkiye’nin sosyal yapısını bilmek
2Türkiye’de sosyal değişme eğilimlerini bilmek ve analiz etmek
3Sosyal planlama kavramını bilmek ve Türkiye’de sosyal planlama deneyimlerini analiz etmek
4Sosyal yapı ile işgücü piyasası değişimleri arasında bağ kurmak
5Ekonomi ve işgücü piyasasındaki gelişmeleri sosyolojik açıdan tahlil edebilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
Ara Toplam151515151515
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2ÇAĞLA ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CEKO 309 Dersin Adı:  TÜRKİYE'NİN TOP. YAP. VE SOSYAL PLAN.
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÇAĞLA ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ E-Mail:  culutas@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2635, 296 2826,
Ders Yeri İİBF C0102,
Amaç : Türkiye'nin toplumsal yapısı ve sosyal planlama uygulamaları hakkında formasyon kazandırmak.
İçerik : Türklerin Anadolu'ya Geliş Tarihinden Cumhuriyet Dönemine Kadar Toplumsal, Ekonomik, Kültürel, Nüfus, Yerleşim ve İşgücü Piyasasının Demografik ve Sosyal Yapısı. Aile Yapısı, Değişme Eğilimleri, Kırdan Kente Göç Süreci ve Sosyal, Ekonomik ve İşgücü Piyasasında Yarattığı Değişimler. 1933 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'ndan Günümüze Planlar, Planlı Dönem ve Türkiye'nin Sosyal Yapısının Planların Hedef ve Sonuçları Açısından Karşılaştırılması ve Küreselleşmenin Toplumsal Anlamda Yarattığı Değişim ve Sorunlar. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sosyal planlamanın tanımı ve temel kavramlar
2 Sosyal sorunlar, sosyal değişim ve sosyal politikalar
3 Sosyal yapı tanımı ve ilgili temel kavramlar
4 Türkiye’nin sosyal sorunları ve temel sosyal ve ekonomik göstergeler
5 Türkiye’de sosyal yapının tarihsel gelişimi
6 Türkiye’de değişimin temel dinamikleri
7 Türkiye’de işsizlik, göç, sosyal güvenlik kurumu ve enformel sektörde çalışanların sorunları
8 Ara sınav
9 Türkiye’de modernleşme ve şehirleşme
10 Türkiye’de eğitim, sağlık, siyaset, kültür, gençlik ve aile.
11 Türkiye’de sanayileşme ve kalkınma
12 Türkiye’de sosyal kesimlerin sosyal politika sorunları
13 Küreselleşme ve Türk toplumu üzerindeki etkileri
14 Dönem sonu sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Türkiye'de değişimin dinamikleri, Vedat BİLGİN, Binyıl Yayınevi, 1. Basım, 2009, Ankara. Türkçe
Dünden bugüne Türkiye'nin toplumsal yapısı, Ed. Mehmet ZENCİRKIRAN, Nova Yayınevi, 1. Basım, 2006, Ankara.Türkçe
Türkiyede sosyal sorunlar ve sosyal politikalar, Sami GÜVEN, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1996, 1. Basım, BURSA. Türkçe
Türkiye'de değişimin dinamikleri, Vedat BİLGİN, Binyıl Yayınevi, 1. Basım, 2009, Ankara. Türkçe
Dünden bugüne Türkiye'nin toplumsal yapısı, Ed. Mehmet ZENCİRKIRAN, Nova Yayınevi, 1. Basım, 2006, Ankara.Türkçe
Türkiyede sosyal sorunlar ve sosyal politikalar, Sami GÜVEN, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1996, 1. Basım, BURSA. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU