DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
CEKO 303ÇALIŞMA EKONOMİSİ3 + 05. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Amaç: İşgücü piyasası ve işleyişinin temel kavramları ile birlikte değerlendirilmesi. İşgücü piyasasının küreselleşmesi ve Dünya ve Türkiye ölçeğinde işgücü piyasaları göstergelerinin değerlendirilmesi. Hedefi:İşgücü piyasasının yapısı ve işleyişinin kuramsal ve uygulama çerçevesinde analizi.
Ders İçeriği İşgücü piyasasının temel kavramları, işgücü piyasasının küreselleşmesi, tabakalı işgücü piyasaları, işgücü piyasası kurumları, Türkiye’de işgücü piyasasının özellikleri. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1: Çalışma kavramı ve gelişimini tarihsel sosyal ve ekonomik olaylarla yorumlayabilme ve analiz edebilme yeteneğinin kazandırılması.
2İşgücü piyasasının temel kavramlarını bilme ve analitik düşünce ile tanımlayabilme.
3İşgücü piyasasını etkileyen içsel ve dışsal koşulları ekonomi teorileri bilgisi ile açıklayabilme.
4İşgücü piyasası göstergelerini anlayabilme, yorumlayabilme ve göstergelere ilişkin istihdam ve işsizlik ile ilgili çözüm önerisi geliştirebilme
5Özellikle kamu istihdam kurumu ve özel istihdam ofislerinde istihdam uzmanı olarak plan, politika üretme, modelleme ve uygulama becerisini geliştirebilme.
6Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler, AB, UNDP gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarda ve özel istihdam ofislerinde istihdam uzmanı olarak görev alabilme.
7Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasında uzman görüşü ile destek sağlayabilme.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
ÖK 05333333
ÖK 06333333
ÖK 07333333
Ara Toplam212121212121
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2016-2017 Güz2HACER SİMAY KARAALP ORHAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  CEKO 303 Dersin Adı:  ÇALIŞMA EKONOMİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2016-2017 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HACER SİMAY KARAALP ORHAN E-Mail:  skaraalp@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2750,
Ders Yeri İİBF AB117,
Amaç : Amaç: İşgücü piyasası ve işleyişinin temel kavramları ile birlikte değerlendirilmesi. İşgücü piyasasının küreselleşmesi ve Dünya ve Türkiye ölçeğinde işgücü piyasaları göstergelerinin değerlendirilmesi. Hedefi:İşgücü piyasasının yapısı ve işleyişinin kuramsal ve uygulama çerçevesinde analizi.
İçerik : İşgücü piyasasının temel kavramları, işgücü piyasasının küreselleşmesi, tabakalı işgücü piyasaları, işgücü piyasası kurumları, Türkiye’de işgücü piyasasının özellikleri. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Çalışma Kavramı
2 İşgücü Piyasasının Özellikleri
3 Çalışma Ekonomisinin Temel Kavramları
4 Çalışma Ekonomisinin Temel Kavramları
5 Emek Talebi
6 Emek Talebi
7 Emek Talebinde Esneklikler
8 Vize
9 Emek Arzı
10 Emek Arzı
11 Ücret Farklılıklarının Dengelenmesi
12 Beşeri Sermaye Yatırımları: Eğitim ve Öğretim
13 İşçi Hareketliliği, Göç
14 Sendikalar ve İşgücü Piyasası
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ehrenberg R.G. and Smith R.S. (2012), Modern Labor Economics Theory and Public Policy, Pearson Education Inc. English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları