DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
UTFB 308ULUSLARARASI FİNANSMAN3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, modern finans teorisinin altyapısını oluşturan temel ilkeleri global perspektifle sunmak ve uluslar arası piyasaların araçlarını, aktörlerini ve işleyişini öğretmek.
Ders İçeriği Derste uluslararası ticaret teorileri, ödemeler dengesi, uluslar arası piyasaların araçları ve kurumları, döviz kuruna ilişkin teorik ve pratik çerçeve, çokuluslu firmaların finansal kararları incelenmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Uluslararası ticaret teorilerini öğrenir
2Ödemeler dengesinin işleyişini kavrar
3Uluslararası piyasaların kurumlarını ve işleyişini tanır
4Döviz kuruna ilişkin teorileri ve uygulamaları öğrenir
5Çokuluslu firmaların finansal kararlarına ilişkin temelleri öğrenir
1Uluslararası ticaret teorilerini öğrenir
2Ödemeler dengesinin işleyişini kavrar
3Uluslararası piyasaların kurumlarını ve işleyişini tanır
4Döviz kuruna ilişkin teorileri ve uygulamaları öğrenir
5Çokuluslu firmaların finansal kararlarına ilişkin temelleri öğrenir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
ÖK 04      
ÖK 05      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler2714
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar2HAKAN SARITAŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  UTFB 308 Dersin Adı:  ULUSLARARASI FİNANSMAN
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HAKAN SARITAŞ E-Mail:  hsaritas@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2688, 296 2688,
Ders Yeri İİBF AB101,
Amaç : Bu dersin amacı, modern finans teorisinin altyapısını oluşturan temel ilkeleri global perspektifle sunmak ve uluslar arası piyasaların araçlarını, aktörlerini ve işleyişini öğretmek.
İçerik : Derste uluslararası ticaret teorileri, ödemeler dengesi, uluslar arası piyasaların araçları ve kurumları, döviz kuruna ilişkin teorik ve pratik çerçeve, çokuluslu firmaların finansal kararları incelenmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Global İş Ortamı ve Çokuluslu İşletmeler
2 Uluslararası Para Sistemi
3 Ödemeler Bilançosu
4 Döviz Piyasaları
5 Uluslararası Parite Koşulları
6 Para (Döviz) Türevleri
7 Döviz Kurunun Belirlenmesi
8 Arasınav
9 Döviz Kuru Riskleri ve Yönetimi
10 Çokuluslu İşletmelerde Finanslama
11 Uluslararası Portföy Teorisi
12 Doğrudan Yabancı Yatırımlar
13 Çokuluslu Yatırımlar ve Satın Almalar
14 Global Finansta Özel Konular
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
David K. Eiteman& Arthur I. Stonehill &Michael H. Moffett; "Multinational Business Finance" 13th Ed (Global Ed) Pearson EducationEnglish
Uluslararası Finansal Yönetim - 1 / Jeff Madura / Hatice Doğukanlı ( 2012/10.Baskı)Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları