DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISLE 209TİCARET HUKUKU3 + 04. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Türk ticaret hukuk kuralları hakkında bilgilendirmek.
Ders İçeriği Ticaret Hukukunun Esasları, Ticari İşletme Tanımı, Tacir Tanımı, Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Ticari Kayıt, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Ticaret Sicili, Rekabet Hukuku .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ticaret hukukunun konusuna giren hukuki ilişkileri, ticaret hukukunun niçin önemli bir hukuk dalı olduğunu ve ticaret hukukunun kaynaklarını kavrar.
2Ticaret, ticaret ilişkisi, ticari işletmenin unsurları, kavramlarını tanımlar
3Ticaret hukukunda sorumluluğun hangi hukuki nedenlerden kaynaklandığını kavrar
4Ticaret mahkemelerinin görevlerini kavrar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01333333
ÖK 02333333
ÖK 03333333
ÖK 04333333
Ara Toplam121212121212
Katkı333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar2AYHAN KORTUNAY

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ISLE 209 Dersin Adı:  TİCARET HUKUKU
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT AYHAN KORTUNAY E-Mail:  akortunay@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2713,
Ders Yeri İİBF AB108,
Amaç : Türk ticaret hukuk kuralları hakkında bilgilendirmek.
İçerik : Ticaret Hukukunun Esasları, Ticari İşletme Tanımı, Tacir Tanımı, Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Ticari Kayıt, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Ticaret Sicili, Rekabet Hukuku .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ticaret hukukunun konusu, ticaret hukukunun tarihsel gelişimi, ticaret hukukunu düzenlemede sistemler
2 Ticari işletme tanımı, özellikleri ve ticari işletmenin unsurları. Ticari işletmede merkez ve şube kavramları
3 Ticari işletmenin devri, birleşmesi ve ticari işletmenin rehni
4 Ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı
5 Tacir; gerçek kişilerde tacir sıfatı ve tüzel kişilerde tacir sıfatı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları
6 Ticaret sicili
7 Ticaret unvanı ve işletme adı
8 Marka
9 Haksız rekabet tanımı ve unsurları
10 Haksız rekabet halleri ve haksız rekabet davaları
11 Ticari defterler
12 Cari hesap sözleşmeleri
13 Tacir yardımcıları:bağımlı tacir yardımcıları
14 Bağımsız tacir yardımcıları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları